Veerle Beernaert

Veerle Beernaert

Veerle Beernaert

Gemeenteraadslid, Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst,

Schepen van Armoedebestrijding, Woonbeleid en Mondiaal beleid.

Veerle Beernaert

Schepen

Gemeenteraadslid, Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst,

Schepen van Armoedebestrijding, Woonbeleid en Mondiaal beleid.