Veerle Beernaert

Schepen

Gemeenteraadslid, Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst,

Schepen van Armoedebestrijding, Woonbeleid en Mondiaal beleid.