Steven Vervaet

Schepen

Gemeenteraadslid,

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Leefmilieu, Duurzaamheid, Dierenwelzijn en Afvalbeleid