Steven Vervaet

Steven Vervaet

Steven Vervaet

Gemeenteraadslid,

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Leefmilieu, Duurzaamheid, Dierenwelzijn en Afvalbeleid

Steven Vervaet

Schepen

Gemeenteraadslid,

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Leefmilieu, Duurzaamheid, Dierenwelzijn en Afvalbeleid