Kris Herremans

Gemeentraadslid, Voorzitter Gemeenteraad

Gemeenteraad, Voorzitter Gemeenteraad

 

  • Algemene commissie (voorzitter)
  • Openbare Werken, groen, begraafplaatsen,
  • Ruimtelijke Ordening, stedenbouw, leefmilieu, woonbeleid, afvalbeleid, duurzaamheid,
  • Sport, Financiën (voorzitter)
  • ​OCMW, sociale zaken en armoedebestrijding, senioren, gezondheid, gelijke kansen