ZWIJNDRECHT ENGAGEERT ZICH VERDER ALS OCTOPUSGEMEENTE

22 November 2017

ZWIJNDRECHT ENGAGEERT ZICH VERDER ALS OCTOPUSGEMEENTE

Op 16 november ondertekende burgemeester André Van de Vyver van Zwijndrecht samen met vertegenwoordigers van tal van andere Octopusgemeenten het charter Schoolomgeving 2.0 van de Voetgangersbeweging. Dit gebeurde tijdens een studiedag in Leuven.  Daarmee engageert Zwijndrecht zich om alle schoolomgevingen en de weg ernaartoe nog meer kindvriendelijk te maken. Kinderen worden vandaag geconfronteerd met een gebrek aan beweging, negatieve omgevingsinvloeden zoals lawaaihinder en luchtvervuiling en een gebrek aan ontmoetings- en speelruimte. Met de Schoolomgeving 2.0 werkte het Octopusteam van de Voetgangersbeweging een strategie uit hoe gemeentebesturen hun schoolomgevingen stapsgewijs kindvriendelijk kunnen maken.

Een goede inrichting van de schoolomgeving vormt dé plek bij uitstek om oplossingen uit te werken voor deze problemen.

Burgemeester André Van de Vyver: "Zwijndrecht heeft aan al zijn schooltoegangen schoolstraten ingericht. Die zijn verkeersvrij zijn het begin en het einde van de schooltijd. Daarmee zijn we een van de koplopers in Vlaanderen. Daarnaast kent iedereen ook de octopuszuilen die de schoolomgeving aanduidt. Met de ondertekening van dit charter Schoolomgeving 2.0 zullen we in de toekomst naast duurzame mobiliteit ook aandacht geven aan groenere schoolomgevingen, waar beweging, ontmoeting en participatie een plaats hebben."