Uitnodiging studiedag luchtkwaliteit en gezondheid

23 Oktober 2015

Datum: Zaterdag 24 oktober vanaf 13h30 Locatie: Aula G010 Campus Middelheim UA, Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen Heeft luchtkwaliteit nu werkelijk een invloed op de gezondheid van mijn patiënt, vraagt u zich af? De

studiedag luchtkwaliteit begint bij de biologie van fijn stof en neemt u mee op een reis door het leven: van prenatale effecten en geboortegewicht tot longcapaciteit en levensverwachting. Bovendien bespreken we hoeveel verkeersgerelateerd is en hoeveel dat kost aan de samenleving. En helpt de Ring overkappen uw patiënt nu vooruit?

PROGRAMMA
13h30: Inleiding door de moderator: Overkappen en gezondheid
13h40: Prof. Roeland Samson (Laboratorium Milieu-ecologie en Stedelijke Ecologie, Bioingenieurswetenschappen, UA): De 'biologie' van fijn stof.
14h10: Dr. Wouter Arrazola de Oñate (Medisch directeur VRGT): Korte en lange
termijneffecten van verkeersgerelateerde vervuiling. Kosten en baten voor de
samenleving.
14h40: Prof. Tim Nawrot (Hoofddocent milieu-epidemiologie, UHasselt): Luchtkwaliteit
en gevoelige groepen.
15h40: Prof. Jacquemyn (Diensthoofd gynaecologie, UA) en Leen Van den Eeden (docent
en onderzoeksleider Moeder & Kind, Thomas More): Zwangerschap en
luchtkwaliteit: effecten prenataal en bij de pasgeborene.
16h10: Dr. Daan Van Brusselen (Coördinator Ringland-gezondheidsstudie,
kindergeneeskunde): "Health Impact Assessment" van Ringland: wat is er
aangetoond?
16h40: Panelgesprek: Medische vragen aan de sprekers en vragen over haalbaarheid van
de overkapping aan Ir.-Architect Peter Vermeulen.
Bij voorkeur gratis inschrijven via http://goo.gl/forms/RaewkWeHM0