SPEELBABBELS

05 November 2014

SPEELBABBELS

Sinds 20 mei gaan op de bovenverdieping van de oude pastorij de speelbabbels door. Tijdens de consultaties van Kind en Preventie op dinsdag namiddag (13u tot 16u) kunnen ouders, grootouders en opvoeders van kinderen onder de 3 jaar daar ervaringen uitwisselen vragenstellen

, , advies verkrijgen tijdens een informele babbel over een tasje koffie of thee. Vanaf 5 november zullen de speelbabbels doorgaan op woensdagvoormiddag van 9u tot 11u30 wegens het wegvallen van de vaste consultaties van Kind en Preventie op dinsdagnamiddag.

Zelf ging ik al 3 keer naar de speelbabbel. Ik werd er vriendelijk onthaald en kon in deze gezellig ingerichte ruimte met mijn dochtertje spelen terwijl je met andere ouders of de verantwoordelijke van de gemeente kan praten. Spijtig genoeg kent dit initiatief nog niet het verhoopte succes. Via flyers, mond aan mond reclame, facebookpagina, ed wordt aan bekendheid van dit initiatief gewerkt zodat meer ouders de weg naar deze informele vorm van opvoedingsondersteuning zullen vinden.

Anderzijds wordt er momenteel ook getracht organisaties die kindgerelateerde activiteiten organiseren (vb mutualiteiten, scholen, ?) te bewegen dit in Het Huis van het Kind te organiseren. Dit om zoveel mogelijk ouders en opvoeders over de vloer te krijgen en bekend te maken met het aanbod voor het jonge kind.

cINDY dOPBBELEIR