GROEN ZORGSHOW: een geslaagde avond

03 Oktober 2016

GROEN ZORGSHOW: een geslaagde avond

Met een goed gevulde zaal kon de Zorgroadshow in Jeugdhuis Den Trechter in Zwijndrecht van start gaan. Deze avond rond zorg in al haar aspecten, kwam tot stand uit een samenwerking van Groen Zwijndrecht met Groen Antwerpen. Het gaat niet goed met de zorgsector, lichtte Elke Van den Brandt (parlementslid bij Groen) toe aan de hand van cijfers en filmpjes. De cijfers liegen er niet om: maar liefst 17.500 kindjes vinden geen plaats in de crèche en 100.000 ouderen staan op de wachtlijst voor een rusthuis. Uit noodzaak ontstaan er vaak burgerinitiatieven, zo bleek uit getuigenissen in de filmpjes. Dat er in Zwijndrecht en Antwerpen ook gewerkt wordt aan een positiever zorgverhaal, werd toegelicht door de aanwezige sprekers. Zo had Groen schepen en OCMW-voorzitter van Zwijndrecht Chris Vermeulen het over WZC Craeyenhof. Zowel door de architectuur als door de zorg voor de bewoners, staat hier het creëren van een aangename leef- en werkomgeving centraal. Ervaringsdeskundige in de armoede Marie-Louise De Croock vertelde hoe zij met vzw STA?AN sociale uitsluiting van kansarmen probeert tegen te gaan. Ook Lieve Stallaert (Groen Antwerpen) en Joeri De Ren (Zorgbedrijf Antwerpen) lichtten hun projecten kort toe. Na deze uiteenzetting kreeg het publiek de gelegenheid om vragen te stellen.

Omdat iedereen op een andere manier geconfronteerd wordt met zorg en dus met eigen vragen en bedenkingen zit, werd de avond verdergezet in kleine groepjes aan gesprekstafels. Thema's zoals "vermarkting van de zorg", "vereenzaming van ouderen" en "betaalbaarheid van zorg" kwamen aan bod. Er was ruimte om ervaringen te delen, zorgen uit te spreken en om samen te brainstormen over hoe het anders kan en moet. Met een hapje en een drankje ontstonden er aan de tafels aangename en boeiende gesprekken. Te boeiend leek het wel, want het kostte Elke van den Brandt toch wel enige moeite om de aandacht te trekken voor het slotwoord van de avond. Velen hadden de gesprekken nog graag verdergezet maar helaas moest er op tijd worden afgerond. We mogen besluiten dat dit een geslaagde avond was die eens te meer bewijst dat het huidige zorgbeleid veel mensen in de kou laat staan. Groen is overtuigd: het moet en kan anders!