Burgemeester Van De Vyver legt uit waarom de proefopstelling in de Tassynsstraat er gekomen is in het kader van het algemeen beleid van Groen Zwijndrecht-Burcht om de schoolomgevingen veiliger te maken

24 Mei 2015

Burgemeester Van De Vyver legt uit waarom de proefopstelling in de Tassynsstraat er gekomen is in het kader van het algemeen beleid van Groen Zwijndrecht-Burcht om de schoolomgevingen veiliger te maken

Beste inwoners, Recent hebben bepaalde verkeersmaatregelen die het gemeentebestuur heeft ingevoerd tot enige controverse geleid. Ik word hier vaak op aangesproken. Graag geef ik hierbij in persoonlijke naam nog verdere toelichting. Eerst en vooral wil ik ? wellicht ten overvloede- benadrukken dat deze maatregelen uiteraard met de beste bedoelingen genomen zijn, en zeker niet de intentie hebben om inwoners te pesten, en zelfs niet noodzakelijk om mensen aan te zetten de fiets te nemen (al is dat vaak sneller en gezonder, dus sowieso een goed idee). Wel om veilige woonstraten en schoolomgevingen te creëren. Wij danken iedereen die daaraan, gewild of ongewild meewerkt. Het

is bewonderenswaardig dat burgers discussiëren en vragen stellen over lokale politieke thema's, en dat men zich organiseert om als burger het beleid te beïnvloeden. Zeker als dat ook op een respectvolle manier kan en met redelijke argumenten. Ook in Zwijndrecht heeft dat al vaak tot een verbetering van bestaande plannen en beleid gezorgd.

Veruit de meest besproken maatregel is de proefopstelling in de Tassynsstraat, waarbij de straat geknipt werd. Deze maatregel past in het algemene beleid van de gemeente om de  schoolomgevingen veiliger te maken, wat bij de scholen Sint-Martinus en Het Laar al eerder uitstekende resultaten heeft opgeleverd. In het geval van de Tassynsstraat zijn er de scholen De Krinkel en de Krinkelrups, maar ook de kinderopvang en de Regenboog bevinden zich in de onmiddellijke omgeving. Dat met name de zwakste weggebruikers hier beschermd moeten worden, is evident. Na overleg met de buurtbewoners en met de school, hebben we met de verkeerscel (waarin ook lokale mobiliteitsspecialisten en de politie zitten) de huidige proefopstelling uitgewerkt. Evaluatie volgt begin juli, zoals eerder aangekondigd.

Overigens omvatten de maatregelen veel meer dan het knippen van de Tassynsstraat. De zone 30 in de Statiestraat en de aanpassing van de leveringsuren voor vrachtwagens (niet meer tijdens de schooluren!) horen hier ook bij. En in een ruimer kader passen hierin ook de vraag van de gemeente aan De Lijn voor meer investeringen in bijv. een extra tramlijn naar Zwijndrecht, uitbreiding van de P+R en ook de regeling waarbij inwoners van Zwijndrecht zeer goedkoop een abonnement op De Lijn kunnen nemen.

Waarom moesten we iets doen in de Tassynsstraat? 

Eenvoudigweg omdat de situatie onveilig was. Mede door het veiliger maken van de Laarstraat, werd de toestand in de Tassynsstraat onhoudbaar. Dat was niet alleen de indruk van vele mensen die daar dagelijks kwamen (en die mij dat ook kwamen vertellen), maar ook een hard feit, gebaseerd op cijfers. De Tassynsstraat had te maken met wildparkeerders op de fietspaden, het niet laten oversteken van ouders met kinderen, te snel rijden (1 op 5 bestuurders, met een maximum van 94 per uur) en overbelasting (meer dan 16000 voertuigen op 14 dagen). De toestand werd verergerd door sluipverkeer dat probeert zoveel mogelijk file op de snelweg te vermijden door via de Zwijndrechtse dorpskern naar de oprit linkeroever te rijden. De combinatie tussen mensen die kost wat kost tijd willen winnen en de aanwezigheid van onze schoolkinderen en hun ouders op straat vonden we niet kunnen. We kozen ervoor om niet te wachten tot er ongelukken gebeurden

Waarom knippen?

Uiteraard is knippen een drastische oplossing. Zoals ook op de bewonersvergadering aan bod kwam, zijn andere oplossingen uiteraard bekeken. De politie heeft wat dat betreft voldoende ervaring om in te schatten wat in een specifieke situatie kan werken en wat niet. Een "U rijdt te snel" bord is ruim onvoldoende (het stond er trouwens toen de metingen gedaan werden). Verkeersdrempels remmen wel enigszins de snelheid, maar enkel plaatselijk en ze schrikken sluipverkeer niet echt af, waardoor de gevaarlijke drukte waar de kinderen door moeten, aanhoudt. Flitspalen werken nog veel plaatselijker, na de paal trekt men weer op. Beide opties zijn ook duur en vooral ook moeilijk in een proefopstelling te plaatsen. In ieder geval is het onmogelijk maken van het verkeer vanuit de richting van de Statiestraat onvermijdelijk om het vele sluipverkeer tegen te gaan. Los daarvan zijn constructieve ideeën die ook een oplossing bieden, altijd welkom. Ik wil expliciet ook de mensen die nu negatief staan ten opzichte van de afsluiting van de Tassynsstraat uitnodigen om verder mee na te denken over alternatieven en aanpassingen, die tegelijk de veiligheid en leefbaarheid van de schoolomgevingen garanderen. Een heel aantal mensen hebben mij daar al suggesties rond gedaan. Misschien zijn er mogelijkheden waaraan wij nog niet gedacht hadden.

Waarom niet enkel tijdens de schooluren de straat afsluiten?

De overdreven drukte in de Tassynsstraat was niet geconcentreerd tijdens de schooluren, maar in de hele spitsperiode. Bovendien leveren tijdelijke afsluitingen problemen van onduidelijkheid op, met name voor het sluipverkeer van buiten de gemeente. De aanwezigheid van voertuigen die 'wachten tot het weer opengaat' zou nog onveiligere situaties creëren.

Waarom is sluipverkeer een belangrijke factor?

De Tassynsstraat is een woonstraat en een schoolomgeving, geen hoofdweg. Doorgaand verkeer hoort zoveel mogelijk op de hoofdwegen, die daarvoor voorzien zijn. Ook andere straten die met gelijkaardige problemen te maken hebben (cijfers!), kunnen na melding onderzocht worden. Daar hoort uiteraard steeds eerst een harde meting van het probleem bij (door meting van aantal voertuigen en snelheid gedurende een bepaalde periode). Er zijn ook al straten onderzocht waarbij bleek dat er niet teveel verkeer was, en slechts weinigen te snel reden. Daar zijn normen voor, die hebben wij niet uitgevonden. Als er een probleem is, zoeken we een geschikte oplossing voor die betrokken straat (als wij er al als gemeente controle over hebben).

Weet de gemeente dan niet dat veel inwoners van onze gemeente hierdoor moeten omrijden?

Ja, dat weten we natuurlijk. Afhankelijk van waar je woont, kan de afsluiting van Laarstraat (schooluren) en Tassynsstraat hinder opleveren, zonder twijfel. Er zijn mogelijk momenten van de dag waarop dit extra lastig is, maar door de band genomen gaat dit over een paar minuten. Met alle respect, maar overdrijvingen als dat Zwijndrechtse winkels helemaal niet meer bereikbaar zijn of Zwijndrecht in twee gedeeld is, helpen ons zeker niet vooruit. Iets lastiger, dan kan zeker. Onmogelijk, zeker niet. U geniet daar niet van, wij genieten daar niet van, maar het is wel de moeite waard. Creatieve oplossingen en nieuwe gewoonten kunnen hierbij helpen. Wij danken iedereen die deze inspanningen doet, in het belang van de veiligheid van onze kinderen en de leefbaarheid van onze straten.

Verplaatst het verkeer zich dan niet gewoon naar andere straten, die dan met meer verkeer zitten?

Voor een beperkt deel wel. Sommige straten zullen iets meer verkeer te verwerken krijgen, en om de omvang daarvan te zien doen we precies zo'n proefopstelling. Als dat ondraaglijk blijkt, worden daar oplossingen voor gezocht. Het is echter ook niet nuttig om nu alle zonden van Israël op de proefopstelling te steken. De N70 had vroeger ook al sterke filevorming in de spits. De bareel zal altijd dichtgaan als er een trein komt. De Statiestraat zal altijd een belangrijke, en veel gebruikte verbindingsweg blijven, dat was voor de knip van de Tassynsstraat net zo. Over het algemeen is er echter een vermindering van het verkeer te verwachten, omdat het niet meer opbrengt om door de hele dorpskern van Zwijndrecht te rijden nu de schoolomgevingen sluipverkeervrij gemaakt zijn. Over het algemeen is dit voor ons dus een positief verhaal voor Zwijndrecht. Wij hopen dat u, ondanks de opofferingen die dat van u vraagt, meegaat in dat positieve verhaal.

Is er dan niks aan de huidige toestand te verbeteren?

Waarschijnlijk wel. Er staan sowieso nog maatregelen op stapel die ook de doorstroming op de hoofdwegen kunnen bevorderen. Dat zal de evaluatie begin juli leren. Wij hebben uitdrukkelijk geen permanente muur gebouwd. Als er verbeteringen mogelijk zijn, zullen die zeker overwogen of uitgeprobeerd worden. Respectvolle feedback wordt meegenomen.

Het is goed mogelijk dat u het niet eens bent met het principe dat veilige schoolomgevingen  primeren op rijcomfort en reistijden binnen de gemeente en dat het net omgekeerd zou moeten zijn. Dan vinden we elkaar niet in dit dossier. Maar het is veel waarschijnlijker dat u het daar wel mee eens bent, maar met bepaalde aspecten niet, of dingen anders ziet. Of zelfs nog andere oplossingen ziet. Of gewoon nog meer uitleg wilt. Ik zie uw reactie graag tegemoet.

 

Met dank om de tijd te nemen om deze toelichting te lezen!

Beste groeten,

André Van De Vyver

 Burgemeester Zwijndrecht

[email protected]