Zwijndrechtse gemeenteraad stuurt afgevaardigde met een “njet” naar algemene vergadering IMEA

02 September 2016

Zwijndrechtse gemeenteraad stuurt afgevaardigde met een “njet” naar algemene vergadering IMEA

Zwijndrechtse gemeenteraad stuurt afgevaardigde met een "njet" naar algemene vergadering IMEA Gemeenteraad stemt tegen Chinese staatsinvesteerder in Belgische energiedistributie Persbericht gemeente Zwijndrecht 2/09/16

ZWIJNDRECHT ? Tijdens de volgende buitengewone algemene vergadering van distributienetbeheerder Eandis assets, wordt gestemd over de mogelijke toetreding van het Chinese staatsbedrijf Stage Grid Corporation of China. 229 steden en gemeenten zijn aandeelhouder van Eandis Assets. Hun afgevaardigden zullen op 3 oktober hun stem moeten uitbrengen over de voorgestelde participatie van SGCC. Met de toetreding van de Chinese partner zou 14 % van de distributienetbeheerder in Chinese handen komen. De Zwijndrechtse afgevaardigde ? schepen voor financiën Theo Van Roeyen ? kreeg van de Zwijndrechtse gemeenteraad de duidelijke opdracht om tegen te stemmen.

Distributienetbeheerder (DNB) IMEA is verantwoordelijk in ondermeer Zwijndrecht voor het midden- en laagspanningsnet. Dat net is een belangrijke schakel in het transport van  elektriciteit naar de consumenten. De hertekening van het energielandschap zorgde ondermeer voor een terugtrekking van elektriciteitsproducent Electrabel als aandeelhouder van IMEA. Om financieel voldoende sterk te staan met het oog op toekomstige investeringen gaat IMEA, gefuseerd met 6 andere DNB's in Eandis Assets, op zoek naar nieuwe investeerders. Het is in dit kader dat Eandis aan de algemene vergadering goedkeuring zal vragen voor de toetreding van de Chinese investeerder.

De gemeenteraad van Zwijndrecht is het allerminst eens met dit voorstel. Met de participatie van Stage Grid Corporation of China zou immers 14 % van de elektriciteitsdistributie in handen van een Chinees staatsbedrijf vallen. Hoewel 14 % het bedrijf geen meerderheidsparticipatie geeft, zou de Chinese partner via bijkomende voorwaarden ongemeen zwaar kunnen wegen op het bestuur van het bedrijf. Nog volgens het voorstel zou Eandis Assets zich engageren om jaarlijks miljoenen euro aan SGCC terug te storten in ruil voor het verder handhaven van hun participatie, hoewel een engagement op lange termijn een duidelijke voorwaarde was voor de participatie.  Bovendien zal een jaarlijkse opbrengst van meer dan 5 % wegvloeien uit de Vlaamse economie, terwijl voor miljarden aan lokaal geld een gelijkaardige opbrengst ondenkbaar lijkt.

Burgemeester André Van de Vyver: "We vinden het als lokale overheid onaanvaardbaar dat basisinfrastructuur zoals de energievoorziening niet lokaal verankerd blijft. Omdat olie steeds schaarser wordt, is elektriciteit de energie van de toekomst. Het is bovendien niet meer dan logisch dat naast de financiële criteria ook afspraken in verband met klimaatdoelstellingen bij de onderhandelingen over een participatie op tafel moeten komen. We zullen daarom dan ook tegenstemmen en roepen andere gemeenteraden op om de consequenties van deze toetreding grondig en ernstig te bekijken."

De Zwijndrechtse gemeenteraad vindt bovendien dat van de verschillende criteria die bij de selectie van een geschikte partner werden gesteld, enkel de financiële inbreng werd bekeken. De overige vijf criteria zoals de strategische fit, mede door lokale verankering, en de culturele fit werden uiteindelijk als ondergeschikt beschouwd aan de prijs. Toch zijn er nog andere mogelijkheden om een kapitaalsuitbreiding op een meer duurzame en strategisch correcte manier te realiseren. Particuliere en industriële gebruikers zouden via coöperatieve vennootschappen kunnen toetreden, lokale financieringsgroepen zoals pensioenfondsen komen in aanmerking en ook de gemeenten kunnen hun aandeel verhogen. De gemeente Zwijndrecht zal dit alvast doen.

Johan Dom
Gemeenteraadslid (Groen) en lid van het regiobestuurscomite van IMEA
0471 65 98 14