Toegankelijk openbaar vervoer in Zwijndrecht

30 Augustus 2018

Toegankelijk openbaar vervoer in Zwijndrecht

Op 23 augustus ging de gemeenteraad niet in op een vraag van NVA om de Zwijndrechtbus volledig rolstoeltoegankelijk te maken. We willen deze beslissing graag even toelichten, om misverstanden te voorkomen.

 

Het siert de NVA in Zwijndrecht dat ze sterk en oprecht opkomen voor de toegankelijkheid van faciliteiten en diensten van de gemeente voor mensen met een handicap. Jammer genoeg staan er tussen droom en daad nogal wat praktische en financiële bezwaren, en is de weg naar een volledig rolstoeltoegankelijk openbaar vervoer nog heel lang. Zo biedt De Lijn slechts één (1!) Meer Mobiele Lijn per provincie aan voor mensen met een rolstoel. En op het station in Zwijndrecht kan je zeker niet zomaar op de trein geraken met een rolstoel.

Zwijndrecht is slechts een kleine gemeente, die door gebrek aan openbaar vervoer van De Lijn, die het zou moeten aanbieden (wat ons betreft volledig rolstoeltoegankelijk), de noodzaak voelde om zelf als noodoplossing een bus in te leggen. Die bus is kleiner dan een Lijnbus. De aanpassingen die NVA vraagt, zijn voorwaarden waaraan een private operator niet kan voldoen voor een betaalbare prijs en voor de korte termijncontracten die we slechts kunnen geven momenteel. De NVA-voorstellen betekenen dus hoogstwaarschijnlijk in de praktijk het opdoeken van de Zwijndrechtbus voor iedereen. Dat wil Groen in ieder geval niet, en de vele huidige gebruikers ook niet.

Moeten we dan niks doen voor rolstoelgebruikers? Natuurlijk, en het gemeentebestuur doet dat ook.  Er wordt al geruime tijd geparticipeerd in het project IRIS, een samenwerkingsverband tussen WZC De Regenboog, Katrinahof en de gemeente Zwijndrecht.  Dit project biedt vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking.  Het vervoert rolwagengebruikers, maar ook mensen met ernstige mobiliteitsbeperking die moeilijk of onmogelijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Per gebruiker betaalt men enkel de kilometers van ophaaladres tot bestemmingsadres berekend met de optie “snelste route” via routeplanner Google Maps. Het tarief tussen Burcht en Zwijndrecht kan dus eenvoudig berekend worden op de website van de Antwerpse Rolkar (www.rolkar.be).  Het gemeentebestuur betaalt hiervoor op basis van het aantal inwoners (1,25 €/inw.).  Op 1 januari 2018 was dat 18991 inwoners x 1,25 € = 23738,75 € op jaarbasis.

Wij staan open voor andere ideeën om deze mensen te helpen. Maar laat ons niet vergeten dat de verantwoordelijkheid voor het aanbieden van toegankelijk openbaar vervoer niet op de schouders van een kleine gemeente als Zwijndrecht ligt, maar bij de Lijn en de Vlaamse Overheid.

Intussen kiezen wij ervoor om de Zwijndrechtbus te laten rijden en de uitbater te vragen om de chauffeur hulp te laten bieden bij het instappen van mensen met een buggy of bvb. een rollator. En die doet dat met de glimlach. Verder vragen we graag aan NVA Zwijndrecht om aan haar minister Ben Weyts te overtuigen zo snel mogelijk voldoende en toegankelijk openbaar vervoer te voorzien o.a. in Zwijndrecht. Met 100% steun van ons, laat ons dat samen vragen. Als dat er ooit is, hebben we de Zwijndrechtbus niet meer nodig.