ZWIJNDRECHT WERKT NIEUWE DERDEBETALERSREGELING UIT MET DE LIJN

24 April 2015

ZWIJNDRECHT WERKT NIEUWE DERDEBETALERSREGELING UIT MET DE LIJN

Zwijndrecht is al lang de gemeente die in Vlaanderen het verst gaat in het zogenaamde derdebetalersysteem (DBS) van De Lijn. Zwijndrecht gelooft in een sterk en volwaardig openbaar vervoer als alternatief voor het drukke autoverkeer. Het college van burgemeester en schepenen nam daarom een initiatief om samen met De Lijn een nieuwe derdebetalersysteem uit te werken. Het voorstel wordt op 28 mei aan de gemeenteraad voorgelegd. Wegens de besparingen die de Vlaamse regering aan De Lijn heeft opgelegd, heeft de Vlaamse vervoersmaatschappij geopteerd om niet alleen te sleutelen aan het aanbod, maar tevens de tarieven aan te passen. Daarenboven heeft de Vlaamse regering beslist dat de 65-plussers, die tot nog toe gratis konden rijden, voortaan 50 euro + eventueel 5 euro voor een Mobibkaart zullen moeten betalen vanaf 1 september van dit jaar.Burgemeester André Van de Vyver: "Ondanks de door de Vlaamse regering opgelegde besparingen bij De Lijn, zal de nieuwe overeenkomst het openbaar vervoer voor de Zwijndrechtenaar nog voordeliger en aantrekkelijker maken."

schepen van Financiën Theo Van Roeyen: "Betaalbare abonnementen voor het openbaar vervoer zijn een topprioriteit in het beleidsplan van de gemeente. De tussenkomst past budgettair in de meerjarenplanning."

Gratis Buzzypass tot 24 jaar

De gemeente betaalt alle Buzzypass-abonnementen voor jongeren tot en met 24 jaar. Zij rijden volledig gratis op het hele net van De Lijn

Slechts 28 euro vanaf 25 jaar

Iedereen vanaf de leeftijd van 25 jaar (Omnipass) zal voortaan slechts 28 euro betalen om een heel jaar gebruik te kunnen maken van het aanbod van De Lijn over heel Vlaanderen. Dat is evenveel als je betaalt voor twee lijnkaarten.

De Vlaamse regering besliste onlangs om een einde te maken aan het gratis vervoer voor mensen ouder dan 65 jaar. Door de strakke procedure van De Lijn moet iedereen die ouder is dan 65 eerst 50 euro betalen aan De Lijn. Mits voorlegging van een betalingsbewijs betaalt de gemeente echter 22 euro terug, zodat zij ook slechts 28 euro betalen voor een jaarabonnement. Wie nog geen Mobibkaart heeft, betaalt 5 euro extra aan De Lijn. Die kaart is de drager van het abonnement en is 5 jaar geldig.

Bij goedkeuring door de gemeenteraad zal de maatregel voor 65-plussers ingaan op 1 september van dit jaar en voor alle andere gebruikers op 1 januari 2016.

Informeren reizigers

De gemeente zal vanaf juni uitgebreid informeren over de nieuwe regeling, zodat iedereen die dit wenst vlot kan overstappen in het nieuwe derdebetalersysteem.