ZWIJNDRECHT TREEDT TOE TOT HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR WAASLAND

03 November 2014

ZWIJNDRECHT TREEDT TOE TOT HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR WAASLAND

Op 25 juni trad Zwijndrecht toe tot het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Waasland, dat onder meer ook de stad Sint-Niklaas, de gemeentes Beveren en Kruibeke en verschillende OCMW's onder zijn leden telt. Sociale

verhuurkantoren (SVK's) treden op als bemiddelaar tussen kansarme of kwetsbare kandidaat-huurders en geïnteresseerde huiseigenaars.

In tegenstelling tot sociale huisvestingsmaatschappijen bezitten of bouwen SVK's zelf geen woningen. Zij huren woningen op de private huurmarkt en verhuren deze vervolgens onder aan mensen die anders moeilijk een degelijke en betaalbare woning zouden vinden. Kandidaat-huurders in een moeilijke woonsituatie of met beperkte financiële middelen krijgen hierbij voorrang. Ook voor eigenaars kan dit een aantrekkelijke formule zijn, want het SVK biedt hen de nodige garanties.

Intussen werden ook de vertegenwoordigers van OCMW en gemeenteraad aangesteld. OCMW-voorzitter Chris Vermeulen en Groen-raadsleden Greet Bergmans en Luc Coppieters zetelen namens het OCMW en schepen van Woonbeleid Aard Van der Donckt en Groen- raadslid Cindy Dobbeleir voor de gemeente.

De decembereditie van het gemeentelijk infoblad zal verdere informatie bevatten voor kandidaat-huurders en -eigenaars. In januari 2015 volgt ook nog een infomoment over de werking van het SVK.