ZWIJNDRECHT-BURCHT HEEFT HUISWERK VOOR BAM ÉN DE INTENDANT

22 December 2016

Zwijndrechtenaren stemmen in volksbevraging vóór overkapping E17 86 % kiest voor ondergronds, 86 % voor overkapt Groen Zwijndrecht is verheugd met het resultaat van de gemeentelijke volksbevraging die tussen 15 November en 2 December werd gehouden onder de inwoners van Zwijndrecht en Burcht van 16 jaar en ouder. Zowel de deelname (ruim 34 procent) als het resultaat (een bijzonder ruim draagvlak voor insleuving en overkapping van de E17 ter hoogte van Zwijndrecht) geven de gemeente kracht om door te gaan in haar inspanningen om de gemeente leefbaar te maken. Groen Zwijndrecht engageert zich alvast om zich hierin te blijven vastbijten tot de leefbare oplossing die de bevolking vraagt, er ook echt komt!

Burgemeester André Van de Vyver (Groen): "Dit is een duidelijk signaal van de bevolking aan de politiek om de gezondheid van de Zwijndrechtenaren en Burchtenaren ernstig te nemen. Nadat alle Zwijndrechtse politieke partijen zich al achter de plannen voor insleuving en overkapping van de E17 hadden geschaard, komt daar nu ook de ruggensteun van onze bevolking bij. Die steun doet ons goed. Dit zal sterk doorwerken in het gemeentelijke advies aan de Vlaamse regering over de bouwvergunning voor de komende werken op Linkeroever. De Vlaamse regering kan en mag ons na een dergelijk sterk signaal niet nog verder in de kou laten staan."

  1. BAM-plannen onvoldoende

Ruim drie kwart van de 5397 geldig deelnemende inwoners van Zwijndrecht en Burcht (76,9 procent) gaf aan dat in de huidige plannen van de BAM in het kader van de infrastructuurwerken op Linkeroever ter voorbereiding van Oosterweel te weinig garanties zitten voor de leefbaarheid van de inwoners van onze gemeente. Daar staat ook Groen voor. Er moeten bijkomende oplossingen komen, zowel voor fijn stof als voor lawaaihinder.

Steven Vervaet, bestuurslid Groen Zwijndrecht: "De mensen die gestemd hebben wisten ook goed waar ze voor kozen. De gemeentelijke infovergaderingen zaten vol, er is veel en gedetailleerde informatie verspreid onder de bevolking en wij kregen zelf ook veel vragen van inwoners. Dit thema leeft in Zwijndrecht. Onze inwoners liggen (letterlijk) wakker van de E17 die als een open riool door onze gemeente klieft, en willen hier een oplossing voor, zeker met het oog op het extra verkeer dat door de Oosterweelverbinding zal voorbijrazen.  Hou Zwijndrecht en Burcht leefbaar. De boodschap aan de BAM is duidelijk: Pas de plannen aan, dit is onvoldoende."

  1. Groot draagvlak voor insleuving en/of overkapping van de E17

86 procent van de deelnemers vindt dat de gemeente niet enkel voor een overkapping moet ijveren, maar ook moet vasthouden aan een ondergrondse, overkapte E17. Dat is een belangrijk signaal. De plannen van BAM zullen hertekend moeten worden om hieraan tegemoet te komen. Daarnaast steunt ruim 86% het gemeentebestuur in haar nadrukkelijke vraag aan de intendant en de Vlaamse Regering om de E17 ter hoogte van de gemeente alleszins te overkappen. Een monsterscore, en dus ook een oorverdovend signaal aan de overkappingsintendant. Die vroeg naar een draagvlak voor overkappingen: hier is er alvast één! De intendant heeft Zwijndrecht-Linkeroever meer dan terecht opgenomen als overkappingsproject. Het is aan de Vlaamse regering om dit niet zomaar terzijde te schuiven en de intendant voldoende ruimte te bieden om mee te werken aan een goede leefbaarheidsoplossing voor Zwijndrecht-Burcht.

Schepen van Ruimtelijk Ordening en Leefmilieu Aard Van Der Donckt: "Groen Zwijndrecht steunde Ringland al vanaf het prille begin, maar waarom zou dat mooie verhaal stoppen aan de Schelde? Gesterkt door dit sterke signaal van onze bevolking, gaan wij graag opnieuw aan tafel zitten met de intendant om te kijken hoe we dit in de praktijk kunnen brengen".

Groen Zwijndrecht wenst tenslotte alle mensen te bedanken die de moeite gedaan hebben om te stemmen. Wij vinden burgerparticipatie erg belangrijk, en we zijn blij dat zo veel mensen daarin meegegaan zijn. Daarnaast ook dank aan Ademloos 2070 en Natuurpunt WAL, om mee de bevolking te informeren in de aanloop naar deze volksbevraging.

Voor bijkomende vragen kan u terecht bij Steven Vervaet: 0470 13 15 48 of bij burgemeester André Van de Vyver.