WZC 't CRAEYENHOF WERKEN EINDELIJK GESTART

29 April 2013

Eindelijk na vele jaren van plannen en praten is er een aanvang genomen met de werken aan het nieuwe Woon Zorg Centrum "Craeyenhof" in Burcht. Sinds 22 april ziet men in de Kloosterstraat enige bedrijvigheid op de terreinen gelegen, achter "De Luwte". Voorlopig zijn het nog voorbereidende werken zoals het verleggen van gas, elektriciteit, water en riolering, maar vanaf volgende week zal het grotere wer, zoals het aanleggen van de werf, het uitgraven van de bouwput enz..een aanvang nemen. Hoe het gebouw er gaat uitzien kan je zien op bijgevoegde foto, wat je niet meer zal kunnen zien binnen enkele weken is "De Luwte" daarom ook nog een tweede foto in bijlage.

Het Craeyenhof zal onze Burchtse en Zwijndrechtse zorgbehoevende ouderen uiteindelijk een moderne aan deze tijd aangepaste woonomgeving aanbieden. Wij houde je via deze weg op de hoogte de vorderingen in dit dossier. De volledige Groenfractie binnen het OCMW zal de bouw nauwlettend opvolgen.