Wij laten Zwijndrecht niet los

31 Oktober 2022

Wij laten Zwijndrecht niet los

Wij zijn erg teleurgesteld door de politieke hold-up die de fusie-alliantie gepleegd heeft op Zwijndrecht-Burcht.

Groen Zwijndrecht-Burcht reageert op de beslissing van de gemeenteraad tot opstarten van een fusie met Beveren en Kruibeke.

Groen Zwijndrecht-Burcht staat aan de kant van de bevolking en weigert hardnekkig om zich neer te leggen bij het fusietraject dat de fusiepartijen CD&V, N-VA en Vlaams Belang samen zijn gestart.

Een fusie starten zonder het te durven toegeven.

Wij zijn erg teleurgesteld door de politieke hold-up die de fusie-alliantie gepleegd heeft op Zwijndrecht-Burcht. Vooral omdat zij dit voor de bevolking proberen te minimaliseren als zijnde “slechts een onderzoek”, terwijl het wel degelijk een principiële beslissing tot fusie is. Dat is de formele titel van het punt, maar het punt stond geagendeerd, en werd voorgesteld, als een “onderzoek”. De wisselmeerderheid heeft al een onderzoek gedaan naar een fusie, met de stuurgroep die ze opgericht hadden, en na vijf maanden lagen er 3 nietszeggende A4’tjes. Ze gaven op de laatste gemeenteraad zelf toe dat dit een teleurstellend resultaat was. Toch gaat men door met de fusie.

Je kan het duizend keer een onderzoek noemen, in de feiten is en blijft deze beslissing de start van een fusietraject. Net als in Borsbeek. Het gaat om dezelfde principiële beslissing, en iedereen spreekt daar van een fusie. Politici van alle partijen, de media, en zelfs het Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur noemt dit het opstarten van een fusie. De talrijk aanwezige bevolking op de gemeenteraad zag ook wel dat dit de start van een fusietraject is. Met hoogmoed en verdraaiingen van de waarheid gaat men hen niet van de noodzaak van deze fusie overtuigen. Het warme applaus van de bevolking voor onze tussenkomsten stak ons een hart onder de riem, en motiveert ons om door te gaan. Samen zullen we deze fusie tegenhouden. Wij laten Zwijndrecht niet los.

Geen inspraak of informatie voor de Zwijndrechtse bevolking

Ons voorstel om eerst de bevolking te raadplegen, en daarna pas een fusietraject op te starten, de normale gang van zaken dus, werd door de wisselmeerderheid weggestemd. Het zal nu pas binnen vele maanden zijn, nadat ambtenaren de hele fusie al hebben uitgetekend en de fusie in kannen en kruiken is. Vanaf nu zet Beveren de lijnen uit om Kruibeke en Zwijndrecht in te lijven als een deelgemeente. Wat Zwijndrecht betreft, is dat eerder een wingewest. Onze mensen gaan deze fusie betalen. Twee keer zelfs: één keer door de voordelen die worden afgenomen (zeker hogere belastingen, afschaffen gunstige abonnementen) en een tweede keer als Vlaams belastingbetaler, om de fusiebonus van minister Somers te betalen, waarmee vooral de schulden van Beveren en Kruibeke worden verminderd. Zwijndrecht heeft maar weinig schulden.

Zwijndrechtse eigenheid is meer dan een gevoel, het is een kritisch-constructieve houding. Die wil men weg.

Wij hebben op de gemeenteraad gewezen op de conclusies van de bestuurskrachtanalyse. Wij zijn een financieel gezonde gemeente, hebben een fusie niet nodig en hebben een eigen smoel. Dat die eigenheid verloren zal gaan in Groot-Beveren, dat staat als een paal boven water. Die eigenheid is overigens veel meer dan ‘zich Zwijndrechtenaar voelen’. Dat minimaliseert deze eigenheid ten onrechte. Het gaat om iets anders, namelijk de manier waarop Zwijndrecht zich opstelt. Het gaat om een drang naar samenwerking met iedereen, een kritische, onafhankelijke en assertieve houding ten opzichte van wat of wie onze bevolking bedreigt en een eerlijke verdeling van de lasten. Het zijn vooral de laatste twee die de fusiepartijen liever zien verdwijnen.

Zwijndrecht durft zich verzetten tegen veel grotere spelers, maar werkt er ook mee samen als dit in het belang van haar inwoners is. Deze vrijdag nog maar weer eens, toonde Zwijndrecht hoe een middelgrote gemeente groot kan zijn, door een ambitieuze en realistische deal te sluiten met actiegroepen en de Vlaamse regering rond de PFAS-problematiek. Eerder deed onze huidige schepen Steven Vervaet dat ook al door zijn jarenlange inspanningen wat betreft Oosterweel. In welke gemeente staan er dergelijke grote geluidsschermen- en buffers, met een effectieve garantie op resultaat? In Zwijndrecht. En als je doorrijdt naar Kruibeke en Beveren… stoppen ook de schermen. Als onafhankelijke gemeente staat Zwijndrecht op de kaart. Als uithoek van Beveren, kan dat alleen maar minder zijn.

De fusiepartijen CD&V, N-VA en Vlaams Belang willen blijkbaar graag af van het voor de bevolking gunstige fiscaal en sociaal beleid.

In Zwijndrecht dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.  Neem bijvoorbeeld onze visie op sociaal beleid en wie dat betaalt. In Zwijndrecht betalen de multinationals een faire bijdrage, waar ze elders vaak aan ontsnappen. Zij kunnen dat aan, terwijl de mensen het steeds moeilijker hebben. Daarmee geven we onze inwoners nu fiscaal een serieuze bonus terug. Daardoor is ook ons sociaal beleid sterk uitgebouwd en ambitieus, verwelkomend, inclusief en warm, met extra aandacht voor maatschappelijk kwetsbaren. In Zwijndrecht en Burcht telt iedereen mee. CD&V is binnen de coalitie altijd een zeer koele minnaar geweest (lees: ze hadden het liever anders gezien en burgers meer laten betalen) van dit financieel beleid, maar het stelt ons nog het meeste teleur dat onze coalitiepartner, die dit uiteindelijk wel degelijk mee met ons en Vooruit gerealiseerd heeft, dit niet naar waarde blijkt te schatten.  

De fusiepartijen zeggen dat het behoud van de lage belastingen voor onze inwoners in 2025 sowieso niet mogelijk is. Dat is nergens aangetoond. Bewijs eerst dat het niet kan, voor je het sowieso opgeeft door met Beveren te fuseren. Groen Zwijndrecht houdt in ieder geval wel vast aan onze visie om de belastingen voor de bevolking laag te houden, en capituleert niet voor het huidige tarief van Beveren of hoger.

Een fusie is niet alleen niet nodig, een fusie is ook bijzonder onwenselijk.

Groen Zwijndrecht begrijpt niet hoe het verwateren van een gunstig fiscaal beleid, het opdoeken van een doordachte visie op openbaar vervoer, het afbouwen van een sterk sociaal beleid, het afbreken van een kritisch-constructieve houding en het onder druk zetten van een inclusieve lokale gemeenschap, een goede toekomstvisie kan zijn, zoals de fusiepartijen het verkopen.

Wij hebben geen onderzoek nodig om te weten dat Zwijndrecht alleen verder kan, en moet blijven doen wat het nu doet. Onze bevolking, groen gezind of niet groen gezind, weet dat ook. Een ernstig onderzoek (zoals de bestuurskrachtanalyse) zal dat ook steeds opnieuw aantonen. Waarom blijven doorduwen, tegen beter weten in? Is het dan vreemd dat mensen zich belogen voelen?

Groen Zwijndrecht is strijdbaar. De bevolking van Zwijndrecht en Burcht is nu aan zet. Wij hebben er alle vertrouwen in. Wij zijn al recht gebleven tegen véél en véél sterkere tegenstanders in het recente verleden. Als de fusiepartijen één ding gaan realiseren met dit potsierlijk stukje theater, is het dat de mensen nog trotser zullen zijn op hun eigenheid als Zwijndrechtenaar en Burchtenaar.