Welkom op de nieuwjaarsreceptie van Groen Zwijndrecht-Burcht:

24 December 2015

Welkom op de nieuwjaarsreceptie van Groen Zwijndrecht-Burcht:

17 januari 2016, doorlopend van 14 tot 17u Kantine De Wallen, Heirbaan 78, Burcht In het kader van de recent opvang van vluchtelingen in Zwijndrecht hebben we twee gastsprekers uitgenodigd:

Luc Kluppels (Executive Director Startup -- Senior Assist)
Els Goeman (geëngageerde bewoner uit Zwijndrecht)

Ook Welkom aan (groot-)ouders, kinderen, jongeren, ? op de
vlucht. We lijken te leven in een periode waarin de asielprocedure
en het besef van het belang van de bescherming van mensen op
de vlucht meer en meer onder druk staat.
Groen Zwijndrecht-Burcht wil deze gelegenheid gebruiken om
extra aandacht te geven aan deze problematiek. Wij willen verder
bouwen aan een warme samenleving, zonder uitdagingen uit de
weg te gaan.
Welkom aan een 2016 waarin we ons uiterste best zullen doen
om perspectief te bieden aan iedereen die op ons rekent.
Knut De Swert
Voorzitter