VOOR KINDJES TOT 3 JAAR EN HUN OUDERS: SPEELBABBELS IN ZWIJNDRECHT

05 Mei 2014

VOOR KINDJES TOT 3 JAAR EN HUN OUDERS: SPEELBABBELS IN ZWIJNDRECHT

Het nieuwe decreet   wil onder de naam "Huis van het Kind" alle  laten samenwerken. Zo wil men de bestaande dienstverlening toegankelijker maken, de samenwerking tussen alle actoren verbeteren en zorg op maat bieden.

Preventieve Gezinsondersteuninggezinsondersteunende initiatieven

Een eerste project dat in dit kader zal worden opgestart is Speelbabbels. Dit zijn ontmoetingsmomenten voor ouders met jonge kinderen tot 3 jaar. Tijdens speelbabbels kunnen ouders kunnen in een ongedwongen sfeer ervaringen uitwissen over een kopje koffie of thee, de kindjes kunnen samen spelen, ontdekken, ervaren, ?

De eerste speelbabbel is gepland op dinsdag 20 mei en zal vanaf dan steeds plaatsvinden opdinsdagnamiddag van 13u tot 16u in de Oude Pastorij. De speelbabbels zullen in eerste instantie begeleid worden door een personeelslid van de jeugddienst. Vrijwilligers van Kind en Preventie zullen dit later verder op zich nemen.

De speelbabbels zijn gratis voor alle ouders en vertrouwenspersonen van kinderen onder de 3 jaar. Ook toekomstige ouders zijn welkom.

Ik ga alvast eens langs op 20 mei met mijn dochtertje van 4 maanden!

Meer info : [email protected]