VEILIGERE EN GEZONDERE SCHOOLOMGEVING EN GEEN SLUIPVERKEER

13 Februari 2015

VEILIGERE EN GEZONDERE SCHOOLOMGEVING EN GEEN SLUIPVERKEER

Na de aanpak van de schoolomgeving van de St. Martinusschool in Burcht en van de Gemeenschapsschool Het Laar in Zwijndrecht wordt een proefopstelling uitgetest in de omgeving van de school De Krinkel in de Regenbooglaan te Zwijndrecht. Het is de bedoeling om de rijrichting van de Regenbooglaan en de Schoolstraat om te keren. Zodat men via de J.B.Tassynsstraat de Schoolstraat moet inrijden om dan in de Regenbooglaan de belanden.  De reden hiervoor is dat langs de rechterzijde van de Regenbooglaan dan meer parkeerzones (kus en rijdzones) kunnen gecreëerd worden zoals dat in de Laarstraat is gebeurd.  Op die manier wordt de straat versmald zodat zij meteen ook veiliger wordt.  Houtmere wordt bij de begin- en einduren van de school ontoegankelijk gemaakt zodat de overlast die daar momenteel heerst eveneens wordt aangepakt.  Indien nodig kan eventueel ook de Regenbooglaan afgesloten worden bij de begin- en einduren van de school. Op vraag van de bewoners van de J.B.Tassynsstraat zal om het sluipverkeer dat deze straat teisterde na de ingreep in de Laarstraat te bannen een proefopstelling worden uitgevoerd.  Deze ingreep houdt in dat de Tassynsstraat zal geknipt worden net voorbij de Schoolstraat als men vanuit de richting Statiestraat komt.  Beide delen van de Tassynsstraat blijven wel dubbele richting zodat de bewoners terug een woonstraat krijgen die zelfs minder verkeer zal genereren dan voordien het geval.  Ook in de Molenbergstraat zullen op vraag van de bewoners verkeersremmende maatregelen worden getroffen.

Het moet worden benadrukt dat het hier gaat om een proefopstelling die is afgestemd met de bewoners van de betrokken straten en die ervoor moet zorgen dat zowel de schoolomgeving als de aangrenzende straten veiliger en gezonder worden.  Bijkomend moet dit resulteren in het bannen van het vele sluipverkeer dat onze gemeente dagelijks ondervindt.

 

 

 

André Van de Vyver

Burgemeester