Van de Vyver André

Van de Vyver André

Van de Vyver André

Sinds 1977 ben ik politiek actief in onze gemeente, zij aan zij met Willy Minnebo. We hadden nog veel toekomstplannen. In 2012 volgde ik noodgedwongen een heus monument op. Samen met een sterke ploeg heb ik verder gebouwd aan een sociale gemeente waarin resoluut wordt gekozen voor een warme, menselijke aanpak en duurzaamheid. Bij mijn eedaflegging heb ik beloofd dat ik zou proberen de frequentie van de bussen tussen Zwijndrecht en Burcht op te drijven. Dat is gelukt door uiteindelijk de Zwijndrechtbus in het leven te roepen. Ook de personenbelasting is laag gebleven en de gemeentelijke tussenkomst in de kostprijs van de lijnabonnementen is nog aangescherpt. We zijn blijven inzetten op sociale woningen. In het Oosterweeldossier heb ik overal waar nodig op tafel geklopt en me schrap gezet, met de middelen die beschikbaar waren en dit in samenspraak met burgers en verenigingen. De bekomen geluidsmaatregelen en aanpassingen aan de plannen zullen het leefklimaat in Zwijndrecht en Burcht sterk verbeteren. Ik heb de naam koppig te zijn, maar dat is steeds met het belang van Zwijndrecht en Burcht voor ogen. Er zijn nog tal van dossiers die ik graag wil afwerken en plannen om op de rails te zetten.

Ik wil de volgende legislatuur alleszins een halteplaats voor de waterbus in Burcht realiseren.

Van de Vyver André

1 - 69 jaar – Burgemeester

Sinds 1977 ben ik politiek actief in onze gemeente, zij aan zij met Willy Minnebo. We hadden nog veel toekomstplannen. In 2012 volgde ik noodgedwongen een heus monument op. Samen met een sterke ploeg heb ik verder gebouwd aan een sociale gemeente waarin resoluut wordt gekozen voor een warme, menselijke aanpak en duurzaamheid. Bij mijn eedaflegging heb ik beloofd dat ik zou proberen de frequentie van de bussen tussen Zwijndrecht en Burcht op te drijven. Dat is gelukt door uiteindelijk de Zwijndrechtbus in het leven te roepen. Ook de personenbelasting is laag gebleven en de gemeentelijke tussenkomst in de kostprijs van de lijnabonnementen is nog aangescherpt. We zijn blijven inzetten op sociale woningen. In het Oosterweeldossier heb ik overal waar nodig op tafel geklopt en me schrap gezet, met de middelen die beschikbaar waren en dit in samenspraak met burgers en verenigingen. De bekomen geluidsmaatregelen en aanpassingen aan de plannen zullen het leefklimaat in Zwijndrecht en Burcht sterk verbeteren. Ik heb de naam koppig te zijn, maar dat is steeds met het belang van Zwijndrecht en Burcht voor ogen. Er zijn nog tal van dossiers die ik graag wil afwerken en plannen om op de rails te zetten.

Ik wil de volgende legislatuur alleszins een halteplaats voor de waterbus in Burcht realiseren.