TASSYNSSTRAAT VOORTAAN OPEN BUITEN DE SPITSUREN

18 Juli 2015

De gemeente en de lokale politiezone evalueerden de recente maatregelen om de veiligheid in de schoolomgevingen te verbeteren en om het oprukkende sluipverkeer tegen te gaan. De belangrijkste aanpassing komt in de Jan Baptist Tassynsstraat. Vanuit de evaluatie werd besloten om de afsluiting te behouden, maar enkel tijdens de spitsuren. Een automatische sturing op verdwijnpalen zal hiervoor instaan. De nieuwe maatregelen gaan in na de plaatsing van de nieuwe palen. Het gemeentebestuur ontving heel wat reacties op de recente verkeersmaatregelen in het kader van het verhogen van de veiligheid van de schoolomgevingen en het terugdringen van het sluipverkeer in onze gemeente. Daar zijn zowel positieve als negatieve reacties bij.Er zijn ook petities voor en tegen afgegeven. Het bestuur dankt alle burgers voor de constructieve voorstellen die gedaan zijn. Al deze reacties werden meegenomen bij de aangekondigde evaluatie. Op basis van deze evaluatie besliste het gemeentebestuur om een aantal maatregelen te behouden, en een aantal aanpassingen en aanvullingen te doen.

Schoolomgevingen Sint-Martinus en Het Laar
De situatie aan Sint-Martinus in Burcht en de basisschool het Laar in Zwijndrecht (inclusief de nieuwe veilige toegang via het Zwen) wordt door ouders, kinderen en directie als zeer positief ervaren en blijft ongewijzigd behouden

De lus (met omgekeerde rijrichting en kus-en-rijstrook) aan de Krinkel/Krinkelrups wordt als gunstig ervaren voor de veiligheid en blijft behouden. Het zebrapad voor de school is ook op basis van feedback van de school opnieuw geschilderd, net als extra zebrapaden aan het kruispunt Regenbooglaan en Tassynsstraat/Statiestraat.

Maatregelen tegen sluipverkeer in de Tassynsstraat

De knip van de Tassynsstraat bereikt haar oorspronkelijke doel uitstekend: meer veiligheid en minder sluipverkeer. De gemeente wil graag deze doelen blijven bereiken, en tegelijk ook zoeken naar een breder gedragen oplossing, die tegemoet komt aan de opmerkingen van inwoners, bewoners van de straat en handelaars. Er is daarom beslist om in te gaan op het voorstel om met een tijdelijke afsluiting te werken met behulp van verdwijnpalen ter hoogte van de huidige afsluiting.

De Tassynsstraat zal elke dag (ook schoolvakantiedagen en weekend) tussen 7 en 9 u. en tussen 15 en 18 u. afgesloten zijn met de verdwijnpalen. Buiten deze uren zal de straat open zijn in beide richtingen. Er komen bovendien maximale verkeersremmende maatregelen in de Tassynsstraat, die uiteraard wel permanent zijn. De straten die uitkomen op de Statiestraat (inclusief de Tassynsstraat) worden zone 30.

Het zal wellicht een aantal maanden duren vooraleer de verdwijnpalen besteld, geleverd en geïnstalleerd zijn. Tot dan blijft de huidige knip van de Tassynsstraat behouden zoals die is. De nieuwe situatie is bedoeld als een permanente oplossing, niet als proefopstelling.

Moesten er echter toch duurzame onveilige situaties ontstaan door de tijdelijke afsluiting, kan het gemeentebestuur beslissen om de verdwijnpalen permanent omhoog te laten staan.