Ruimtelijk Rendement

03 December 2019

Ruimtelijk Rendement

Persbericht 3 december 2019 GEMEENTE Zwijndrecht voert reglement stedenbouwkundige ontwikkelingslast in.

 

Tijdens de zitting van november heeft de Zwijndrechtse gemeenteraad een reglement ingevoerd over de oplegging van financiële lasten bij woonontwikkelingsprojecten. Een eerste wapenfeit van schepen Steven Vervaet (Groen), bevoegd voor ruimtelijke ordening, die op een brede steun kon rekenen. Het reglement werd met een ruime meerderheid goedgekeurd.

Zwijndrecht treedt hiermee in het voetspoor van andere steden en gemeenten die projectontwikkelaars systematisch laten bijdragen aan publieke voorzieningen in de omgeving.

Winst voor de gemeenschap

Hoeveel een ontwikkelaar betaalt, hangt in Zwijndrecht en Burcht af van de omvang van het bouwproject (aantal woongelegenheden) en van het aantal woongelegenheden per hectare. De bijdrage neemt toe naarmate een ontwikkelaar meer woningen bouwt én naarmate hij een hogere dichtheid realiseert. Wie één gezinswoning bouwt of de bestaande woondichtheid ongewijzigd laat, betaalt niets. Woningen voor sociale doelgroepen zijn vrijgesteld.

Afhankelijk van de omvang en de dichtheid van een project varieert de ontwikkelingslast tussen 250 en 5000 euro per woongelegenheid. Een financiële ontwikkelingslast heeft geen impact op de woningprijs, maar wordt verrekend in de prijs die de grondeigenaar krijgt.

De gemeente zal de middelen gecombineerd inzetten om in de omgeving van bouwprojecten te investeren in publieke ruimte, ecologie, klimaatadaptatie, trage wegen en deelmobiliteit. Promotoren die binnen een bouwproject zelf bijzondere inspanningen leveren en hoogwaardig publiek domein realiseren, kunnen een (gedeeltelijke) vrijstelling krijgen.

Kwalitatieve verdichting valt of staat met een hoogwaardige leefomgeving.

Door haar goede ligging is de gemeente gegeerd bij projectontwikkelaars, waardoor de druk op de ruimte zienderogen toeneemt. Ook de verdichtingsboodschap van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck krijgt gehoor bij grondeigenaars en promotoren, doorgaans vanuit een economische insteek.

Het reglement krijgt de naam “Ruimtelijk Rendement” mee, een term die door Departement Omgeving Vlaanderen wordt uitgedragen maar door verschillende belanghebbenden anders wordt begrepen.

De naam van het reglement benadrukt dat promotoren gerust geld mogen verdienen aan woonverdichting, maar dat “rendement” zich niet mag beperken tot winstmaximalisatie. Ruimte rendeert pas als kwalitatieve verdichting tegelijk ruimte maakt – voor omgevingskwaliteit, voor ecologie, voor beweging, voor ontmoeting. Het nieuw reglement is één instrument om dat evenwicht te bewaren, waarbij de gemeente als regisseur optreedt.

Dorpskarakter behouden

Een belangrijke troef van Burcht en Zwijndrecht is het dorpskarakter van de kernen, op een boogscheut van de stad en sedert 2011 deel van grootstedelijk gebied Antwerpen. Wij wensen dit dorpskarakter mee te nemen in een ruimtelijke visie voor de toekomst.

Om de verdichtingsopdracht duurzaam in goede banen te leiden, wordt momenteel ook gewerkt aan een “algemene stedenbouwkundige verordening Ruimte en Wonen” en zal Zwijndrecht vanaf volgend jaar zijn Beleidsplan Ruimte actualiseren. Samen met het nieuw reglement “Ruimtelijk Rendement” vormen zij de drie bouwstenen van het beleid dat schepen Vervaet de komende jaren wil uittekenen.

 

Contact en info:

Steven Vervaet (Groen), schepen ruimtelijke ordening en stedenbouw

[email protected]

Steven Vervaet