PERSBERICHT VOLKSBEVRAGING OOSTERWEEL

04 Mei 2016

PERSBERICHT VOLKSBEVRAGING OOSTERWEEL

- Het komt met rasse schreden dichterbij en is nefast voor Zwijndrecht. Lawaaihinder en fijn stof zijn geen loze begrippen in Zwijndrecht. Het gemeentebestuur heeft daarom een alternatief klaarliggen dat de leefbaarheid van de gemeente aanzienlijk kan verbeteren. Het gemeentebestuur wil dit plan in een volksbevraging voorleggen aan de inwoners om hun mening hierover te kennen.

2016-05-04 / ZWIJNDRECHT
Oosterweeldossier
Het project houdt de insleuving en overkapping in van de E17 tussen Zwijndrecht en Burcht. Dit plan werd uitgewerkt in samenspraak met Natuurpunt op basis van hun plan voor Antwerpen Linkeroever. Het voorstel om de E17 ondergronds te brengen en te overkappen sluit naadloos aan bij het voorstel van Ringland op de rechteroever.

Volksbevraging
Het gemeentebestuur wil dit plan voorleggen aan de inwoners en hun mening hierover kennen. Dit kan via een schriftelijke volksbevraging. Inwoners vanaf 16 jaar zullen een brief ontvangen samen met een antwoordkaart en uitgebreide informatie over hetgeen voorligt. Binnen een bepaalde tijd kunnen zij hun stem uitbrengen en deze onder beveiligde en gesloten omslag aan een aangestelde deurwaarder bezorgen.

Later tijdstip
In het infomagazine van mei werd aangekondigd dat de beslissing hierover zou genomen worden in de gemeenteraad van 28 april 2016.  Dit is echter niet gebeurd omdat er nog geen akkoord was over de vraagstelling. De burgemeester heeft alle partijen die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn gevraagd om suggesties binnen te leveren voor de gemeenteraad van 26 mei 2016. Zo kan er over de partijgrenzen heen een eensluidend standpunt ingenomen worden. De bevraging zou dan niet in juni maar in september kunnen plaatsvinden.

Advies over vergunningsaanvraag
Indien de bevolking opteert voor het gemeentelijk voorstel dan wordt dat de basis voor het advies dat de gemeente zal uitbrengen.
De vergunningsaanvraag zal door de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) worden voorgelegd op 27 juni.  Het openbaar onderzoek start op 1 augustus en loopt tot 30 september. Het gemeentebestuur moet haar advies geven voor 30 oktober.

 

  André Van de Vyver
  Burgemeester