Persbericht: Triest dieptepunt voor de lokale democratie in Zwijndrecht en Burcht

24 Maart 2023

Persbericht: Triest dieptepunt voor de lokale democratie in Zwijndrecht en Burcht

Triest dieptepunt voor de lokale democratie in Zwijndrecht en Burcht Alleen Groen en Vooruit engageren zich om het resultaat van de volksraadpleging van 17 september te volgen.    

Op de gemeenteraad van 23 maart 2023 stelde de fractie van Groen Zwijndrecht voor om als gemeenteraad het engagement aan te gaan naar de Zwijndrechtse bevolking toe om het resultaat van de volksbevraging van 17 september 2023 over de fusie van de gemeente met Beveren en Kruibeke te volgen indien aan de wettelijke minimumvoorwaarden wordt voldaan (minimaal 3000 deelnemers). Enkel Groen en Vooruit steunden dit engagement, dus het punt werd niet aanvaard. Groen is en blijft sowieso bereid om het resultaat te volgen, ook als het resultaat tegen het eigen standpunt zou ingaan.

Steven Vervaet (Schepen Zwijndrecht, Groen): “Wij zijn tegen een fusie, maar wij zijn vooral ook voor de democratie. Als onze inwoners toch voor een fusie zouden stemmen, dan leggen wij ons daarbij neer. Het is merkwaardig dat de voorstanders van de fusie niet hetzelfde engagement willen aangaan.”

CD&V, N-VA en Vlaams Belang stemden op de gemeenteraad tegen een engagement, en verbinden zich er dus niet toe om het resultaat te aanvaarden als het geldig is. Daarmee is de boodschap van de fusiepartijen dus “we zullen nog wel zien”. CD&V nam zelfs de drempel van 8000 deelnemers in de mond (50% van de kiesgerechtigden), en legt de drempel dus hoger dan ooit gehaald is bij zo’n volksraadpleging.

Volksraadplegingen zijn op zich niet bindend, maar hebben alleen maar zin als ze naar waarde geschat worden. Groen Zwijndrecht vindt het jammer dat de fusiepartijen zich daar niet toe willen engageren, en daarentegen onnodige en onrealistische drempels opwerpen die de bevolking zouden kunnen ontmoedigen om te gaan stemmen bij de volksraadpleging. Voor- en tegenstanders hebben de kans om hun standpunten aan de bevolking te geven en mensen te overtuigen te komen opdagen. Wie wil, kan en zal gaan stemmen. Dus dan is de enige democratische optie het resultaat te aanvaarden. Groen Zwijndrecht begrijpt niet waarom N-VA, CD&V en Vlaams Belang bang zijn om dat engagement aan te gaan.

Veerle Beernaert (Schepen Zwijndrecht, Groen): “De boodschap van de gemeenteraad naar de bevolking zou moeten zijn: Wij vinden uw stem belangrijk. Kom stemmen, want wij willen echt weten wat jullie er van denken, en we zullen naar u luisteren”.

De opheffing van een gemeente is een bijzonder belangrijk punt. In hun verkiezingsprogramma’s van 2018 hebben de fusiepartijen zich helemaal niet voor een fusie uitgesproken. Dus hun kiezers hebben zich er nooit over kunnen uitspreken. Dat is nog een extra reden om die eerste en enige keer dat de bevolking hun mening mag geven, naar waarde te schatten. 

André Van de Vyver (Burgemeester Zwijndrecht, Groen): “Wat CD&V, N-VA en Vlaams Belang op de gemeenteraad beslist hebben, is om een slag om de arm te houden om de stem van de burgers te kunnen negeren. Deze vorm van lokale democratie is voor hen slechts een optie, als het hen goed uitkomt. Ik vind die houding een triest dieptepunt voor de lokale democratie.”