Persbericht: Handen af van Zwijndrecht!

24 Oktober 2022

Persbericht: Handen af van Zwijndrecht!

Over een fusie kan ik duidelijk zijn: over mijn lijk.

Handen af van Zwijndrecht!

groot onbegrip neemt Groen Zwijndrecht kennis van het agendapunt dat N-VA voorstelt op de komende gemeenteraad (donderdag 27/10, 20u). Het gaat om een principiële beslissing tot fusie met Beveren en Kruibeke. N-VA wil dus een fusie, ondanks de onlangs door hen gevraagde onafhankelijke bestuurskrachtanalyse waarin letterlijk staat dat een fusie helemaal niet nodig is, en dat Zwijndrecht een sterke eigen smoel heeft.

Die eigenheid is inderdaad heel aantrekkelijk voor onze inwoners: Uiterst lage belastingen voor de mensen (maar hogere voor de multinationals op ons grondgebied), goedkoop openbaar vervoer, een warm sociaal beleid, een bestuur dat zijn mond durft opendoen tegen hogere overheden als het nodig is, etc.  Dat willen de fusiepartijen dus allemaal opgeven voor mogelijke, niet eens erg concrete “opportuniteiten”. Een fusie heeft voor Zwijndrecht concrete en zekere nadelen, met daartegenover slechts vage en onzekere mogelijke voordelen. Er wordt ook geen enkele moeite gedaan om die eventuele voordelen concreet te maken, in de plaats daarvan kiest met vooraf al voor een fusie. Zo vinden ze zowaar iets nieuws uit: Blind getrouwd voor gemeenten. Als het niet zo’n bloedernstige gevolgen had, kon het nog grappig geweest zijn.

Voor Groen Zwijndrecht is het duidelijk dat een fusie alleen maar in het nadeel kan zijn van de inwoners van Zwijndrecht en Burcht. Wie voor een fusie stemt, verraadt de Zwijndrechtenaar en levert hen zonder inspraak over aan de opslokking door Beveren. Onze inwoners zullen het voelen in hun portemonnee, de verminderde dienstverlening en de grotere afstand tot hun bestuur. Wij roepen op om geen machtsspel te spelen op de kap van de inwoners van Zwijndrecht en Burcht.

Burgemeester André Van de Vyver (Groen):

“Over een fusie kan ik duidelijk zijn: over mijn lijk. Wij hebben met ons bestuur en personeel niet voor niks jaren gewerkt om onze inwoners een dienstverlening aan te bieden zoals nu, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Wij hebben niet voor niets overal een vuist gemaakt voor Zwijndrecht en goede, constructieve oplossingen gezocht om onze mensen een leefbare omgeving aan te bieden. Bij een fusie stopt dat onvermijdelijk. Als deelgemeente van Beveren betekent Zwijndrecht nog nauwelijks iets. Waarom zou je dat als inwoner van Zwijndrecht willen?”

Wij zijn vooral teleurgesteld in onze coalitiepartner CD&V Zwijndrecht, want zij zijn van plan de fusie goed te keuren. Meer nog, zij hebben deze fusie samen met N-VA mee opgezet. Niet eens in de politieke stuurgroep die ze zelf al met een wisselmeerderheid opgericht hadden, maar onder elkaar, in een achterkamertje. Wij voeren binnen de coalitie samen een goed beleid, maar dit is geen goed bestuur, maar wel een perverse machtspolitiek die niet op feiten en concrete voorstellen gebaseerd is, maar op geruchten, bangmakerij en persoonlijke ambities. Daar kunnen wij als Groen totaal niet achterstaan. Wij betreuren de houding van CD&V dan ook, en hopen dat zij nog tot inkeer komen en de fusie niet goedkeuren. Wij vragen om deze spelletjes te stoppen, en terug aan het werk te gaan om de echte problemen van de mensen in Zwijndrecht aan te pakken, in plaats van erger te maken. 

Om deze fusie goed te keuren, hebben N-VA en CD&V de steun nodig van Vlaams Belang. Door met Vlaams Belang samen te werken rond de fusie, doorbreken zij dan ook nog eens het cordon sanitaire. Ook dat is zeer laakbaar en het normaliseert en faciliteert een toekomstig bestuur met extreem-rechts in Zwijndrecht en elders in Vlaanderen. Dat is niet waar de Zwijndrechtenaar voor gekozen heeft. Maar N-VA en CD&V nemen de inwoners meteen ook de mogelijkheid af om dit electoraal te bevestigen, omdat ze Zwijndrecht laten opslokken door Beveren, waar zij -toevallig of niet- electoraal sterk staan.  Groen Zwijndrecht zal deze gemeente blijven besturen, dat is onze plicht, maar dit bestuur zal niets uitvoeren van dit fusieakkoord dat met een wisselmeerderheid met het Vlaams Belang wordt goedgekeurd.

Groen roept alle inwoners op om zich te verzetten tegen deze fusie. Kom donderdag 26/10 naar de gemeenteraad en laat het alvast horen aan de raadsleden. Spreek lokale politici hierover aan en geef jullie mening. Stel de kritische vragen die N-VA en CD&V niet willen stellen. Vraag naar de concrete impact van de fusie voor de gewone mens. Het antwoord zal zeer pijnlijk zijn: ze weten het niet. Want de fusiepartijen tekenen met deze fusie een blanco cheque vanwege de Zwijndrechtenaar aan Beveren en Kruibeke. De vraag is alleen of de mensen uit Zwijndrecht veel of héél veel gaan inleveren door deze fusie.

Het is nog niet te laat, en beter voorkomen dan genezen: wij roepen alle gemeenteraadsleden dan ook individueel op om tegen deze fusie te stemmen. Jullie zijn verkozen door de mensen van Zwijndrecht en Burcht. Een fusie is niet in hun belang. Een goede en eerlijke politicus weet wanneer iets niet juist is.