Persbericht: Festivalterrein Middenvijver ongunstig voor Zwijndrecht

12 Februari 2015

Het Antwerpse stadsbestuur heeft de intentie om de festivals Summer Festival (juni 2015) en Laundry Day (september 2015) op de terreinen van de Middenvijver op Linkeroever te laten plaatsvinden. Het Zwijndrechtse college van burgemeester en schepenen maakt zich hierover zorgen . Zij zijn bij deze beslissing van het stadsbestuur nooit gecontacteerd geworden en verwachten dat beide festivals voor heel wat bijkomende verkeers- en geluidshinder zullen zorgen, ook voor de inwoners van Zwijndrecht.

Het spreekt voor zich dat het college geen probleem heeft met de organisatie van festivals, maar de plek die men in dit geval uitgekozen heeft, is daarvoor zeker niet voor geschikt.

De Middenvijver bevindt zich in de onmiddellijke omgeving van een beschermd natuurgebied en van de woonzones van zowel Antwerpen Linkeroever als van Zwijndrecht.

Het gaat hier ook niet over eenmalige festivals maar over een jaarlijks weerkerend gebeuren.  Een zeer groot deel van het festivalverkeer zal vanaf de grens met Melsele door de gemeente Zwijndrecht richting festivalweide moeten rijden. Dit zal opnieuw voor bijkomende hinder zorgen. Zwijndrecht wordt reeds overbelast met doorgaand verkeer en lawaaihinder, en dit is een brug te ver.

Niet alleen de inwoners van onze gemeente zullen te kampen hebben met geluidsoverlast. Ook voor de vele dieren die in de aangrenzende natuurgebieden verblijven zal dit een bijzonder grote hinder meebrengen.

Het college vraagt dan ook aan de vergunningverlenende overheden om hun meningen en of beslissingen terzake te herzien.