OOSTERWEELDOSSIER KRIJGT SLECHTE PUNTEN

17 Oktober 2014

OOSTERWEELDOSSIER KRIJGT SLECHTE PUNTEN

TOT 14 AUGUSTUS LIEP HET OPENBAAR ONDERZOEK NAAR HET ONTWERP VAN GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (GRUP) VOOR DE OOSTERWEELVERBINDING. ONS GEMEENTEBESTUUR WERD GEACHT HET PLAN TE BEOORDELEN MET OOG VOOR DE BELANGEN VAN ZWIJNDRECHT-BURCHT. Tot op vandaag blijft Zwijndrecht echter in het ongewisse over de precieze impact van het plan op onze gemeente, dure studies ten spijt en ondanks de nadrukkelijke vraag naar correcte informatie tijdens vorige adviesrondes.Momenteel weten we enkel dat de verkeersdruk zal toenemen. Over de omvang en over doeltreffende maatregelen om de woonkernen te vrijwaren blijven we in het duister tasten. Bovendien weten we nog steeds niet hoe de Zwijndrechtse parallelweg van het Oosterweelproject (langs de E17 en de E34) zich verhoudt tot het 'plan van de Wase burgemeesters', waarop de Oosterweelverbinding voortbouwt en dat eveneens een parallelweg rond Zwijndrecht voorziet. Onze gemeente moest dus een advies geven over een plan waarvan de impact eigenlijk niet gekend is. Daarnaast bevat het plan tal van pijnpunten. Zo kunnen maatregelen om luchtvervuiling en lawaai tegen te gaan op basis van het al te vage plan niet worden afgedwongen. De werfzone op 't Zand blijkt plots veel groter dan eerder voorzien. De Park & Ride Linkeroever verhuist naar Zwijndrecht ('t Zand), maar over de invulling en capaciteit wordt niets verduidelijkt, laat staan over de impact ervan op Zwijndrecht. In zijn advies benadrukt het college van burgemeester en schepenen opnieuw dat de leefbaarheid van onze gemeente en de gezondheid van onze inwoners absolute prioriteiten zijn, en "dat haar inziens in het voortraject, met name de plan-MER, te weinig aandacht in het proces is gegeven aan concreet onderzoek naar de geluidsproblematiek, het toenemend fijn stof en de toenemende verkeersdruk op lokale wegen in de gemeente Zwijndrecht." Het negatief advies van onze gemeente is dan ook niet meer dan terecht. Het zou zelfs onzorgvuldig zijn geweest in te stemmen met een plan waarvan de impact op de woongebieden

in Zwijndrecht en Burcht niet gekend is.