OOSTERWEEL: IN ZWIJNDRECHT-BURCHT JUICHT MEN (NOG) NIET…

15 Maart 2017

Groen Zwijndrecht feliciteert alle partijen bij het akkoord met de constructieve aanpak en de goede oplossing voor Rechteroever. Hieruit blijkt flexibiliteit en gezond verstand bij alle betrokkenen. Wij hopen dezelfde houding voor Zwijndrecht-Burcht te mogen ervaren de komende weken. Hopen, want over Zwijndrecht-Burcht moet op korte termijn nog onderhandeld worden, en duidelijke taal gesproken worden. In het voorliggende akkoord zitten namelijk geen concrete garanties om onze gemeente leefbaar te maken. Nochtans is dat broodnodig. Zwijndrecht-Burcht heeft de intendant en de Vlaamse regering via een volksraadpeging een draagvlak aangereikt voor insleuving en overkapping van de E17. Dat draagvlak in Zwijndrecht-Burcht vertaalt zich vandaag jammer genoeg nog niet in het akkoord. Groen Zwijndrecht wil graag optimistisch zijn en blijft constructief meewerken, maar we zijn tegelijk door het ontbreken van duidelijke perspectieven voor Zwijndrecht-Burcht in het akkoord ook ongerust dat een oplossing uitblijft en Zwijndrecht-Burcht met een open riool van luchtvervuiling en lawaai in haar dorpskern blijft zitten. Dat zou ? zeker gezien de algemene positieve vooruitzichten voor Antwerpen, onbegrijpelijk en doodjammer zijn.

André Van de Vyver: "In Zwijndrecht juicht men nog niet naar aanleiding van het akkoord, toch niet als we kijken naar wat het voor onze gemeente betekent. De kans bestaat nog dat wij met de files, het lawaai en de vervuiling blijven zitten. Onze inwoners gaven in onze volksraadpleging heel duidelijk een signaal dat ze willen dat wij niet zouden rusten voordat er meer garanties naar leefbaarheid toe kwamen in het kader van de Oosterweelplannen. Die waren er onvoldoende, en die zijn er nog steeds niet."  

Voor Groen Zwijndrecht mag Zwijndrecht-Burcht niet het kind van de rekening worden in de huidige euforie over het akkoord. BAM en de Vlaamse Regering weten heel goed wat er in onze gemeente nodig is. Wij hebben hiervoor ook concrete constructieve voorstellen gedaan, en zullen die de komende weken blijven doen. We merken wel meer openheid bij BAM en de intendant, en geloven daarom in een positieve afloop. Toch lijken de echte onderhandeling over Zwijndrecht nog goed en wel te moeten beginnen.

André Van de Vyver:"Constructieve oplossingen voor de leefbaarheid in Zwijndrecht-Burcht kunnen op onze volle steun rekenen. De bevolking en de politieke partijen in Zwijndrecht zijn overduidelijk voor insleuving en overkapping van de E17 in Zwijndrecht en Burcht. Ik roep de Vlaamse Regering dan ook op om ook Zwijndrecht-Burcht expliciet en duidelijk garanties te geven over een oplossing voor de leefbaarheid in onze gemeente. Ook onze inwoners hebben daar recht op. Dat had in het akkoord gekund. Dat is jammer genoeg niet voldoende gebeurd. Wij gaan de komende weken echter hard meewerken om alsnog duidelijkheid te krijgen over een afdoende oplossing. Die moet er gewoon komen."