Ontvangst vluchtelingen Herleving

24 December 2015

Ondanks de onprofessionele communicatie vanuit Brussel kon onze burgemeester, met enkele andere burgers, de vluchtelingen in Herleving toch tijdig hartelijk welkom heten. Wij hopen dat voor deze mensen hier een voorspoedige toekomst mag beginnen.