24 dec 2015

Ontvangst vluchtelingen Herleving

Ondanks de onprofessionele communicatie vanuit Brussel kon onze burgemeester, met enkele andere burgers, de vluchtelingen in Herleving toch tijdig hartelijk welkom heten. Wij hopen dat voor deze mensen hier een voorspoedige toekomst mag beginnen.  

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.