OCMW: SIGNALEER PROBLEMEN VOORALEER ZE ESCALEREN

12 Maart 2013

OCMW: SIGNALEER PROBLEMEN VOORALEER ZE ESCALEREN

Armoede Met een op de zeven mensen in de armoede gewaagt de overheid van 'meer doen met minder', terwijl OCMW's kreunen onder een nooit geziene werklast. Op het vlak van budgetbegeleiding en -bemiddeling ontstaan nu ook in meer landelijke regio's wachtlijsten. En financi?le problemen laten aanslepen is nefast, waarschuwen ze bij het OCMW van Zwijndrecht. 

OCMW-voorzitter Chris Vermeulen ziet armoede toenemen

 

Er is veel verdoken armoede die wij zelfs niet te zien krijgen. Ik zou artsen, scholen, seniorenverenigingen, poetshulpen willen oproepen om problemen zoveel mogelijk te signaleren voor ze escaleren." Met zijn oproep laat Chris Vermeulen er geen twijfel over bestaan hoe groot het probleem wel is.

"Elk OCMW knutselt om de stijgende armoedeproblematiek aan te pakken", bekent Chris Vermeulen, OCMW-voorzitter in Zwijndrecht.

"Door de gewijzigde reglementering rond werkloosheidsuitkeringen vallen mensen sneller terug op een bijpassing van het leefloon.

Zo'n terugval heeft telkens enorme persoonlijke gevolgen, waarbij eenoudergezinnen het snelst de dupe zijn. De problemen die na een scheiding ontstaan zijn enorm, ook bij co-ouderschap, waar steevast een van de twee ouders financieel uit de boot valt als beiden voor steun in aanmerking komen. Als bij wonder zien we in onze gemeente het aantal leeflonen nog net niet stijgen, maar de maatschappelijk assistenten staan zwaar onder druk door de toevloed van dossiers voor budgetbegeleiding en -beheer. Het aantal uithuiszettingen, die de hogere overheid toch net probeert te voorkomen, stijgt alarmerend", betreurt Vermeulen.

"Kregen we vijf, zes jaar geleden twee brieven per maand, dan zijn het er nu zes tot zeven. Aan de andere kant zijn Vlamingen te trots en stappen ze te laat naar het OCMW. Er is voor een te groot deel van onze bevolking een te hoge drempel en te veel nodeloze schaamte, vooral bij de ouderen. 'Nieuwe' armen zitten vaak al jaren in de armoede, bezuinigen op alles en nog wat, trachten koppig zelf hun problemen op te lossen of ontkennen ze, terwijl de rekeningen en problemen zich opstapelen.

Als wij er dan bij te pas komen, is het een nog moeilijk te ontwarren kluwen."

Drempelverlagend

Maar als trots zowat het laatste is wat je nog te verliezen hebt, is dat nu net een stap die je niet graag zet, heeft Vermeulen al vaak ondervonden.

"Budgetbegeleiding door OCMW of CAW (Centrum Algemeen Welzijn) is altijd op vrijwillige basis, dat realiseert men zich niet altijd.

Op dat vlak kan het CAW hopelijk drempelverlagend werken. Misschien stappen mensen inderdaad net iets gemakkelijker naar een CAW-dienstencentrum. We kunnen veel kosten besparen en leed voorkomen, als je inderdaad alle maatregelen waarop je recht hebt w?l gaat inschakelen", weet de OCMWvoorzitter.

CAW en OCMW vullen elkaar aan en werken ook samen, bijvoorbeeld op het vlak van opvoedingsondersteuning. "Ik zie voor het OCMW vooral een co?rdinerende rol weggelegd, maar om werkelijk het tij van de armoede te keren zijn brede samenwerkingsverbanden nodig", zegt Chris Vermeulen.

Gouden tip

Hij geeft alvast een gouden tip uit de budgetbegeleiding.

"Gebruik zo weinig mogelijk bankkaarten: daardoor verlies je het overzicht.

Het echte geld uitgeven is pijnlijker, maakt je bewuster van je budget en je draagkracht.

Er zijn een aantal goede maatregelen genomen: huurtoelagen, verwarmingstoelagen, minimumleveringen van gas en elektriciteit, tussenkomsten in medische kosten, budgetmeters...

maar om de stijgende armoede terug te dringen zouden we de normen voor onze steun opnieuw moeten bekijken. Energie, huishuur, eten op tafel, vervoer, communicatie: met een basisinkomen of leefloon wordt het al gauw een te zware rekening en dan heb ik het echt niet over luxe. Probeer als gezin maar rond te komen met 1068 euro leefloon."

 

" We hebben vooral ook betere instrumenten nodig om de echte kansarmoede aan te pakken. Daar wordt armoede echt van generatie op generatie doorgegeven. Voor ons als hulpverleners blijkt het erg moeilijk om mensen uit zulke situaties te helpen. Een verplichte tewerkstelling vanuit het OCMW zou ook meer echte toekomstkansen moeten kunnen scheppen.

Vandaag stellen wij in Zwijndrecht mensen tewerk bij Ibogem (afvalverwerking) of binnen de gemeente of OCMW."

Zoals in andere gemeenten voert het OCMW van Zwijndrecht een activeringsbeleid. "Maar vanuit een verplichte tewerkstelling blijft de doorstroming naar volwaardige jobs erg moeizaam verlopen", stelt Vermeulen vast. "Als je arm bent, dan blijf je vooral ook arm aan kansen.

Knokken tegen armoede kan zwaar doorwegen op het moreel. Toch willen we mensen ook de kans geven om ook de innerlijke batterijen eens op te laden. Dus zijn er intussen ook wel plezieriger initiatieven voor mensen met een te klein budget: de kansenpas die men bij de gemeente kan aanvragen, zodat men tegen een miniprijsje toch eens van een concert of voorstelling kan genieten."

 

CHRIS TROFFAES

? 2013 Concentra