Nieuwjaarsreceptie

05 Januari 2015

Nieuwjaarsreceptie

Groen wenst iedereen een leefbaar 2015 Op 18 januari hielden we onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor leden, mandatarissen, sympathisanten en geïnteresseerde Zwijndrechtenaars. Zij kwamen klinken op een succesvol 2015 voor Groen en voor Zwijndrecht/Burcht. De voorzitter benadruk

te het belang dat Groen Zwijndrecht/Burcht hecht aan positieve en verbindende politiek. Een groene gemeente is een meerwaarde, met prioriteit voor gezonde mobiliteit, en een constante focus op leefbaarheid op financieel vlak (lage belastingen voor de bevolking) en wat betreft leefomgeving en sociaal weefsel. Burgemeester Van de Vyver haalde daarna enkele concrete punten aan waarmee we de leefbaarheid in Zwijndrecht/Burcht aanpakken. Zo gaat het veiliger en gezonder maken van schoolomgevingen gewoon door in 2015, en worden drastische maatregelen niet geschuwd. En ondanks negatieve invloeden van hogere overheden (besparingen, extra lasten), zullen we ook ons kenmerkende systeem van goedkope/gratis abonnementen van de Lijn verderzetten.

De voornaamste focus van de namiddag was echter het thema Armoede.

Voor Groen Zwijndrecht vroeg Veerle Beernaert (15 jaar ervaring bij Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad als opbouwwerker)   aandacht voor armoede, ook in Zwijndrecht/Burcht. Door de crisis en de manier waarop die wordt aangepakt door de verschillende beleidsniveaus komen meer en meer mensen, ook van de middenklasse, in de problemen. Vaak is armoede onzichtbaar, maar er zijn toch signalen. Met Groen Zwijndrecht/Burcht gaan we graag in op haar voorstel om een werkgroep op te richten die zich specifiek met deze problematiek zal bezighouden. Voor haar volledige toespraak lees verder.

Beste wensen voor 2015!