Lierman Patricia

Lierman Patricia

Lierman Patricia

Ik ben weduwe van Erwin Van Damme. De afgelopen 6 jaar kon ik als gemeenteraadslid zetelen in het bestuur van Ibogem en was ik voorzitter van de commissie openbare werken.

Ik heb een groot volkshart en ben echt een stem voor Burcht binnen Groen. Zowat elke vergadering leg ik een lijst vragen, verzuchtingen en opmerkingen uit Burcht op tafel.

Ik ben zeer begaan met dierenwelzijn en heb het idee gelanceerd om in de gemeente een dierenrustplaats in te richten. De dierenrustplaats komt er en zal nog dit jaar feestelijk geopend worden. De volgende jaren wil ik me vooral toeleggen op het creëren van gelijke kansen voor alle burgers.

Lierman Patricia

4 - 60 jaar – kassierster – gemeenteraadslid

Ik ben weduwe van Erwin Van Damme. De afgelopen 6 jaar kon ik als gemeenteraadslid zetelen in het bestuur van Ibogem en was ik voorzitter van de commissie openbare werken.

Ik heb een groot volkshart en ben echt een stem voor Burcht binnen Groen. Zowat elke vergadering leg ik een lijst vragen, verzuchtingen en opmerkingen uit Burcht op tafel.

Ik ben zeer begaan met dierenwelzijn en heb het idee gelanceerd om in de gemeente een dierenrustplaats in te richten. De dierenrustplaats komt er en zal nog dit jaar feestelijk geopend worden. De volgende jaren wil ik me vooral toeleggen op het creëren van gelijke kansen voor alle burgers.