Leven zonder auto

05 Januari 2015

Leven zonder auto

Het boek 'Leven zonder auto' van Luc Vanheerentals brengt het verhaal van meer dan 100 personen uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden die zonder eigen auto door het leven gaan.   Daarnaast

wordt ook de manier waarop deze samenleving zich verplaatst geanalyseerd en 'het probleem auto' geschetst met aandacht voor ongevallen, luchtvervuiling, schade aan natuur, lawaaioverlast, het fileprobleem, stress, financiën?
Vervolgens wordt nagegaan hoe de overheid het leven zonder auto nog meer zou kunnen faciliteren. In dit hoofdstuk worden tal van originele voorstellen gedaan. Het boek sluit af met concrete tips hoe men zich efficiënt kan verplaatsen zonder auto. Chris Jacobson, hoofdredacteur van de milieuwebsite Argusactueel, schreef het voorwoord en de Leuvense punkpoëet Didi De Paris de uitgeleide.

Het boek is uitgegeven door uitgeverij Casa Littera