LEEFBAARHEID NA OOSTERWEEL: ZORGEN VOOR LATER?

20 Maart 2015

LEEFBAARHEID NA OOSTERWEEL: ZORGEN VOOR LATER?

De Vlaamse Regering bevestigde in januari nog maar eens haar voornemen om de Antwerpse ring rond te maken op het BAM-tracé als sluitstuk van het Antwerpse Masterplan 2020. Naast een vlottere en verkeersveiligere bereikbaarheid van de stad en de haven moet dit Masterplan bijdragen tot "het herstel van de leefbaarheid" in brede omgeving. Helaas wordt deze derde doestelling aan de kant geschoven wanneer ze er echt toe doet: bij de aanleg van de derde Scheldekruising, toch het meest ingrijpende onderdeel van het Masterplan. Onze gemeente heeft altijd aangedrongen op een oplossing die de levenskwaliteit van de getroffen mensen verbetert, en in ieder geval geen situatie schept die elke vorm van sanering hypothekeert. De Vlaamse Regering schuift die verantwoordelijkheid gewoon voor zich uit: "Het remediëren van bestaande lucht- en geluidsproblemen is een opdracht die niet louter kan gelinkt worden aan het plan van de Oosterweelverbinding" (Besluit van 30 januari). Niet louter, neen. Maar volgens ons wel grotendeels. En bovendien is er geen goede reden om kansen te laten liggen. Volgens de Vlaamse Regering moet Zwijndrecht tevreden zijn met een status quo. In realiteit zal de verkeersdrukte op onze lokale wegen groter zijn na de aanleg van de Oosterweelverbinding, en blijven we op vlak lucht- en geluidskwaliteit ver onder de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie steken. Als men het "herstel van de leefbaarheid" echt ernstig neemt, mag de ambitie wel iets hoger liggen.

Steven Vervaet
?Bestuurslid Groen Zwijndrecht