20 jul 2018

Lazic Stani

16 - 52 jaar – werkzaam in de jeugdzorg

Ik ben blij om plusoma te mogen zijn van twee kleinzonen en uiteraard plusmama van hun mama en tantes.

Bijna 25 jaar werk ik met hart en ziel in de Jeugdzorg. Het werken met deze jongeren maakt van mij een enthousiaste, optimistische vrouw. De jeugd houdt mij jong.

Mijn sympathie voor Groen komt voort uit een bezorgdheid om het milieu en de manier waarop met grondstoffen en voedsel wordt omgegaan. Ik heb bovendien een afkeer van de manier waarop dieren worden gekweekt en behandeld. Daar waar mogelijk wil ik een bijdrage leveren aan de werking van Groen Zwijndrecht Burcht.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.