KIEZER VAN ZWIJNDRECHT - BURCHT BEVESTIGT

22 Oktober 2012

Groen mag verder doen. De groene ploeg is uiterst tevreden met de uitslag van de verkiezingen.  Een heel jaar lang hebben we, eerst nog met Willy Minnebo, gewerkt aan het campagne jaar.  De droom van Willy was om een absolute meerderheid te behalen in het schepencollege.  Met zijn populariteit als burgervader was dat zelfs niet ondenkbaar.  

Na het overlijden van Willy was de groep als het ware verlamd. We hadden tijd nodig om alles te organiseren, de taken over te nemen en ons hoofd boven water te houden. Ondertussen was de groep al flink aangegroeid met nieuwe enthousiaste leden.  De kennis en de geestdrift bracht de groep een ongeziene elan.  Het leek alsof de geest van Willy de groep verder trok.   De verkiezingen kwamen dichterbij en de campagneploeg had een strak plan opgemaakt met data voor de folders, de verkiezingsbrochure moest opgemaakt worden, affiches met mooie foto's enz.    De uitslag van de verkiezingen bracht ons in opperste stemming. Wat doet het een ploeg deugd bij het halen van zo'n grote score!.  31,43% is meer dan een bevestiging, het is een vraag om verder te doen.  We nemen dan zeer graag deze verantwoordelijkheid.   De komende 6 jaar gaan we verder doen met CD&V. De verdeling binnen het college van burgemeester en schepenen is deze keer 3 mandaten voor Groen en 3 mandaten voor CD&V. Groen levert de Burgemeester, André Van de Vyver, de OCMW-voorzitter, Chris Vermeulen en Aard Van der Donckt. CD&V levert Ann Van Damme, Theo Van Roeyen en Bruno Byl.