Historiek

Groen Zwijndrecht heeft een lange geschiedenis. Aan de hand van de uitslagen van lokale verkiezingen proberen we die hier kort weer te geven. Er is bij elke verziezingsuitslag hyperlink naar de officiële resultaten.

Hoe het begon

Agalev Zwijndrecht zag het levenslicht enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1982. Hoewel er praktisch geen publiciteit werd gemaakt, slaagden we erin om 8,5 % van de stemmen te halen en één verkozene, Loe Van der Donckt.

Resultaat 1982 : 8.5%, 1 zetel

Tussen 1982 en 1988 werd hard gewerkt om het groen gedachtegoed binnen de gemeente te verspreiden. Heel wat ludieke acties werden gevoerd, heel wat interpellaties werden gehouden in de gemeenteraad en er werd steeds op een constructieve manier oppositie gevoerd. Dit leverde resultaten op, want bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 stemde 12 % van de Zwijndrechtse bevolking op Agalev. Drie gemeenteraadsleden en één OCMW-raadslid zetelden van dan af voor Agalev.

Resultaat 1988 : 12%, 3 zetels

Hoe het groeide

De belangrijkste gebeurtenis in de periode 1988-1994 was de toenadering van de KP-fractie (met Willy Minnebo als enig gemeenteraadslid). Agalev Zwijndrecht heeft in de gemeenteraad steeds nauw samengewerkt met de KP, die vaak op dezelfde golflengte zat als Agalev. Dit resulteerde in een gezamenlijke lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1994, waarbij verschillende kandidaten uit de linkse hoek Agalev kwamen versterken. De kiezer gaf het vertrouwen aan deze lijst, die 15,5 % van de stemmen haalde, niettegenstaande er een groene scheurlijst aan de verkiezingen deelnam. Met 4 gemeenteraadsleden was Agalev nu voldoende sterk geworden om deel te nemen aan het beleid (in een coalitie met SP, VLD en Voluit) en zelfs de eerste groene Burgemeester van Vlaanderen te leveren, Willy Minnebo.

Resultaat 1994 : 15.5%, 4 zetels, burgemeester Willy Minnebo in coalitie met SP, VLD en Voluit

Dat deze groene coalitie door de Zwijndrechtenaren werd geapprecieerd bleek uit de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, waarbij Agalev 24,3% haalde. Dit leverde 7 gemeenraadsleden en 3 OCMW-raadsleden op. Agalev vormt nu de grootste fractie in de gemeenteraad. De coalitie wordt voortgezet met dezelfde partners (weliswaar zonder VU/Voluit) en met dezelfde groene burgemeester.

Resultaat 2000 : 24.3%, 7 zetels, burgemeester Willy Minnebo in coalitie met SP en VLD

Op het landelijk congres van op 15 november 2004 word het inhoudelijk project van de partij op een nieuwe manier ingevuld. De basisprincipes waarop onze partij steunt blijven onveranderd. Wel nieuw is de naam gekoppeld aan dit nieuw elan : "Agalev" word  "GROEN!".
In 2006 behaalt Groen 33.3% van de stemmen wat resulteert 10 gemeenteraadsleden en 3 OCMW-raadsleden en er wordt een coalitie gevormd met CD&V.  

Resultaat 2006 : 33.3%, 10 zetels, burgemeester Willy Minnebo in coalitie met CD&V

Ondanks een totaal veranderd politiek landschap en het overlijden van Willy, behaalde Groen in 2012 toch nog 31,43% van de stemmen, wat resulteerde in 9 zetels in de gemeenteraad en  4 zetels in de OCMW-raad. De coalitie met CD&V word voortgezet, dit maal geleid door André Van de Vijver.

Resultaat 2012 : 31.4%,9 zetels, burgemeester André Van de Vijver in coalitie met CD&V

Het sterk toegenomen sluipverkeer en de plannen voor de bouw van een Oosterweel-verbinding zorgen voor heel wat zorgen. De bevolking bedankt André Van de Vijver door hem het meeste voorkeurstemmen te geven. Groen haalt 28.8% en stapt met CD&V en Spa in het bestuur. 
Bij een evenement ter gelegenheid van Erfgoeddag 2018 wordt Willy Minnebo verkozen tot "Grootste inwoner van Zwijndrecht en Burcht"

Resultaat 2018 : 28.8%, 8 zetels, burgemeester André Van de Vijver in coalitie met CD&V en SPa

Nu

Zo heeft Zwijndrecht voor de 5e maal een Groen bestuur en al 24 jaar een groene burgemeester.