Groen gaat, samen met u, voor een realistisch én menselijk asielbeleid.

02 Oktober 2015

Groene vrienden, We leven in turbulente tijden. Sinds WOII zijn er nog nooit zoveel mensen op de vlucht geweest. Amper 1 jaar na de herdenking van de Groote Oorlog in onze eigen contreien spoelen nu, helaas soms zelfs letterlijk, mensen op ons continent aan. Op de vlucht voor de horror van een oorlog. Mensen tussen hamer en aambeeld van IS en Assad. Barbaren die homo's van daken gooien, vrouwen en meisjes verkopen als seksslavinnen, gezinnen bombarderen met vatenbommen. Met de beelden van de kleine Aylan voelden we hun pijn, hun ontreddering.

Maar met die beelden kwam ook de verwarring. Het was de start van de doelbewuste desinformatie. Over het aantal mensen op de vlucht, over de aantallen die aankloppen aan onze voordeur, over de schier eindeloze rijen mensen wachtend aan de Hongaarse grens en elders. Mensen die ontredderd, opnieuw soldaten en geweld in Europa zien.

Die ontreddering wordt misbruikt om gemanipuleerde beelden op het internet te gooien, om de angst aan te wakkeren voor extremisme, om de solidariteit te ondergraven.

Niemand van ons beweert dat de huidige situatie geen druk zet op de samenleving en onze voorzieningen. Maar er zijn twee manieren op ermee om te gaan: door gemakzuchtige uitspraken te doen of resoluut te kiezen voor realistische, zij het soms moeilijke, oplossingen. Ik kies zonder twijfel voor het laatste.

Ik ben in de politiek gegaan om dingen te verbeteren. Om verantwoordelijkheid te nemen, ook al ben ik niet zelf schuldig aan een probleem. Om perspectief te creëren, en geen doemscenario's te declameren. Het is onze partij Groen, en tot op vandaag enkel Groen, die de valse ballonnetjes van de meerderheid durft doorprikken.

Laat ons niet naïef zijn en denken dat door onze grenzen opnieuw te gaan bewaken, we de vluchtelingencrisis een halt toeroepen ? Zolang deze niets ontziende oorlog duurt, zullen mensen vluchten.

Laat ons niet naïef zijn en denken dat door gemeenschapsdienst in te voeren vluchtelingen sneller aan het werk gaan ? Daarvoor hebben we een versterking van de VDAB nodig, maar vreemd genoeg, blijft net dat uit.

Laat ons niet naïef zijn en denken dat door de kinderbijslag pas na enkele jaren in te voeren vluchtelingen zich sneller zullen integreren of werk vinden ? Het tegendeel is waar: je maakt ze het alleen maar moeilijker en straft de zwaksten onder hen, de kinderen. 

Laat ons niet naïef zijn en de klassieke partijen geloven die vorig jaar nog zelf drastisch sneden in de sociale zekerheid en nu plots met diezelfde sociale zekerheid schermen als argument om minder te doen.

Maar het kan anders. Wat we vandaag nodig hebben zijn politici die verbinden, politici die leiderschap en lef tonen, in plaats van uitvluchten te verzinnen om hun verantwoordelijkheid te ontlopen. In de Europese cenakels en ook in eigen land. Want er is hoop aan de horizon, meer dan we denken. Terwijl ministers in Europa en hier de zwarte piet doorschuiven, staan overal mensen, zoals u en ik, op om hun handen uit de mouwen te steken.

Het zijn die talloze burgers die onder de hashtag #refugeeswelcome een ander geluid laten horen. Onder hen de 4928 Tsjechische burgers met hun open brief, maar ook toonaangevende journalisten, kranten wereldwijd, en vele mensenrechtenorganisaties. En al die burgerinitiatieven in eigen land, al die vrijwilligers die samen met NGO's zoals het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk met een tomeloze inzet deze uitdaging het hoofd bieden. Al die mensen die het niet meer konden aanzien en besloten van mens tot mens helpen. Al die mensen die de taak opnemen die de beleidsmakers lieten liggen.

Het doet deugd om dat te zien. Als groene partij staan wij pal naast deze mensen, waaronder ook velen van jullie. Burgers die de uitdagingen niet uit de weg gaan, maar echt aanpakken. Burgers die de waarden van Europa in praktijk brengen als het er echt om spant. Burgers die willen nadenken over hoe het conflict ter plekke kan worden opgelost, maar tegelijkertijd ook de mensen die hier aanspoelen een hand reiken om van de grootste uitdaging van hun leven een succes te maken.

Samen met Bart Staes in Europa, Wouter De Vriendt in het federaal parlement, Bjorn Rzoska en An Moerenhout in het Vlaams parlement nemen wij als partij die handschoen mee op. Met realistische voorstellen die zowel onze samenleving als de vluchtelingen echt vooruit helpen. Omdat het anders kan. Omdat wij geloven in een Vlaanderen dat groter en sterker is.

Meyrem Almaci
Groen voorzitster en kamerlid