Groen belooft in alternatief begrotingsplan meer ademruimte voor gezinnen

10 December 2014

Zie ook  NiIEUWSOVERZICHT GROEN BRUSSEL 10/12 (BELGA) = In plaats van fors te besparen en facturen te verhogen om meteen in 2015 een begrotingsevenwicht te bereiken in Vlaanderen, stelt Groen een mix van investeringen en alternatieve besparingen voor. Daarbij gaat de begroting eerst enkele jaren in het rood om in 2018 aan te knopen met een structureel evenwicht. Dat is de essentie van de "Zuurstofbegroting", het alternatieve Vlaamse begrotingsplan van oppositiepartij Groen, dat woensdag werd voorgesteld door fractieleider Björn Rzoska.

   Groen klopt al een tijdje op dezelfde nagel. De besparingen en hogere facturen van de Vlaamse regering zijn volgens de Vlaamse ecologisten absoluut niet de juiste keuze. Het niet-indexeren van de kinderbijslag, het verhogen van de prijzen in de kinderopvang, besparen op onderwijs, bus- en tramtickets duurder maken, enz... "Kil en asociaal", luidt het. "De regering-Bourgeois van N-VA, Open Vld en CD&V schuift de ene na de andere factuur door naar de gezinnen, kleine bedrijven en verenigingen. Dat is niet rechtvaardig. Het is ook niet slim: topeconomen zeggen dat investeringen nodig zijn", aldus Rzoska. Bovendien kan het volgens Groen perfect anders. "We krijgen het op onze heupen als men zegt dat er geen alternatief is", zegt Rzoska. Groen schuift daarom een pakket alternatieve investeringen en besparingen naar voor. Zo wil de partij minder investeren in grote wegenprojecten zoals de Oosterweelverbinding en de Brusselse Ring, maar meer in bijvoorbeeld fietspaden en openbaar vervoer. Volgend jaar wil de partij 1,9 miljard investeren, in 2019 in totaal ruim 4,2 miljard euro. Ongeveer de helft van die 4,2 miljard voorziet Groen voor de noden in de zorgsector (1,2 miljard euro), investeringen in onderwijs (729 miljoen euro) en investeringen in energiezuinig wonen (710 miljoen euro). Nieuwe inkomsten wil Groen halen uit een federale vermogensrendementsheffing, het progressief maken van de  zorgverzekering en een hervorming van de milieufiscaliteit. Veruit de grootste brok moet komen van het belasten van winsten op vermogens. Dat moet in totaal tegen 2019 7,5 miljard euro opleveren, waarvan Vlaanderen (in 2019) 1,5 miljard euro zou krijgen. De verdeling van de inkomsten uit de heffing kan volgens Groen geregeld worden via een samenwerkingsovereenkomst. Wat de zorgverzekering betreft, stellen de Vlaamse groenen een progressief systeem voor op basis van het gezinsinkomen, dus geen verhoging van het forfaitaire bedrag van 25 naar 50 euro. In het Groen-voorstel zouden de armste gezinnen 10 euro betalen en de rijkste gezinnen 160 euro. Die verandering kan 190 miljoen euro opleveren, oplopend tot 238 miljoen euro in 2019. Op het vlak van milieufiscaliteit pleit Groen niet enkel voor een slimme kilometerheffing voor personenwagens (vanaf 2018), maar ook onder meer voor een belasting op verharde oppervlakte. Zo'n belasting moet helpen in de strijd tegen de overstromingen. "Het is niet de bedoeling om iedereen die een verharde oprit aanlegt te belasten. We denken eerder aan 'grootverbruikers' zoals grootwarenhuizen met grote parkings", legt Rzoska uit. Groen geeft toe dat er met haar voorstel de komende jaren een begrotingstekort is (van 600 miljoen euro in 2015 tot 245 miljoen euro in 2017), maar kiest er bewust voor de komende jaren meer "ademruimte" te geven aan de gezinnen, kmo's en verenigingen. Met haar plan komt Groen uit op een structureel evenwicht in 2018. Rzoska weerlegt de kritiek dat zijn partij door het loslaten van het begrotingsevenwicht "de factuur doorschuift naar later". "Vlaanderen is geen eiland in België", zegt hij, verwijzend naar het federale niveau, waar het begrotingsevenwicht ook is opgeschoven naar 2018. "Bovendien bevat ons plan investeringen in de belangrijkste noden en voorzien we 45 procent besparingen. We schuiven de factuur niet door, want in 2018 ligt er een structureel evenwicht op tafel." Ook ex-voorzitter Wouter Van Besien hekelt het klassieke tegenargument van de doorgeschoven factuur. "Deze regering schuift onder meer verloederde schoolgebouwen en wachtlijsten door naar de volgende generatie. Is dat dan zo goed?"