Goede zorg is voelen en denken, niet rekenen

23 December 2018

Goede zorg is voelen en denken, niet rekenen

Afscheidnemende Zwijndrechts OCMW-voorzitter Chris Vermeulen gaf een inspirerende toespraak bij de start van Zorgpunt Waasland.

 

"Burgemeester, Collega’s uit het college, Raadsleden van het OCMW, Collega’s uit de zorg,... van harte welkom op deze bijzondere avond.


Vandaag schrijven we met zijn allen een klein stukje Zwijndrecht-Burchtse geschiedenis. Niet dat het om een wereldschokkende gebeurtenis gaat of dat deze feiten ooit een quizvraag zullen zijn in bv De Slimste Mens ,maar we sluiten wel een belangrijk hoofdstuk af .
Voor mijzelf heeft deze avond 3 memorabele momenten. Twee ervan zijn ook belangrijk voor jullie, één ervan is dat vooral voor mijzelf.


Laat mij met het minst belangrijke voor jullie beginnen. Vandaag, op dit eigenste moment, ben ik waarschijnlijk begonnen aan mijn laatste toespraak als OCMW-Voorzitter op een officiële gebeurtenis. Toch een, voor mij, iets emotioneler moment dan ik eerst had gedacht. Na 12 mooie jaren stopt per 3 januari mijn mandaat en mag ik althans dat denk ik toch terugblikken op mooie, boeiende en leerrijke jaren in samenwerking met fantastische mensen. We hebben samen mooie dingen verwezenlijkt denk maar aan het bouwen van het gebouw waarin we vandaag staan, de opwaardering van het dienstencentrum en de uitbouw van de dienst ATD tot wat die vandaag geworden is en zeer recent het behalen van de smiley voor de keuken van het WZC een speciale proficiat aan het ganse keukenteam. Ik vergeet er waarschijnlijk nog maar ben dan ook vooral trots en tegelijk dankbaar dit te hebben mogen begeleiden. Maar meer dan genoeg over mijzelf.

Laat mij overgaan tot de andere twee belangrijke redenen waarom we hier vandaag samen zijn. Op 1 januari houd het OCMW, zoals we het kennen vandaag, op te bestaan en kantelt het OCMW in, in de gemeente zoals dat overal gezegd wordt. De OCMW-raad zal gelijk zijn aan de gemeenteraad en dit houdt volgens mij een aantal risico’s in.
Niet dat ik de leden van de gemeenteraad niet bekwaam acht om ook een OCMW te besturen maar het is toch net iets anders zo een OCMW dan een gemeente. Een OCMW is meer denken aan de mensen die het moeilijk hebben op welk vlak dan ook in onze maatschappij en minder aan politiek doen. Een manier van denken en aan politiek doen dat door de jaren heen in het DNA van een OCMW-raadslid is geslopen en hen zo speciaal maakt. In een OCMW wordt niet aan politiek gedaan daar wordt vooral vanuit het hart, het gevoel gewerkt. Uiteraard speelt politiek daar nog een minimale rol maar ik heb zelf de voorbije twaalf jaar als voorzitter mogen ervaren dat de leden van de OCMW-raad allemaal het hart op de juiste plaats hebben zitten. Ik wil hen dan ook speciaal van harte danken voor de jarenlange positieve samenwerking.

De aandachtige luisteraars zullen nu opmerken "had hij het daarnet niet over risico’s bij het inkantellen?" Een terechte opmerking en ik wil mij dan ook verduidelijken. Het feit dat een OCMW-raad vanuit een kijk op de maatschappij en zijn behoeften werkt en een gemeenteraad vooral een politiek, regulerend en budget bewakend orgaan is. Net daar schuilt volgens mij het grootste gevaar. Een sociaal en Welzijnsbeleid mag niet lijden onder het feit dat het geld kost. "GOEDE ZORG IS VOELEN EN DENKEN, NIET REKENEN" heb ik ergens gelezen en daar zit een grote bron van waarheid in. Laat dit een leidraad zijn voor het nieuwe college en de raadsleden voor de volgende legislatuur. Ik vraag geen carte blanche natuurlijk maar laat het gezond verstand zegevieren en budgettaire aangelegenheden geen hefboom zijn om het sociaal beleid af te bouwen. Dit brengt mij dan naadloos bij het belangrijkste punt van de 3 daarnet aangehaalde redenen waarom ik deze avond belangrijk vind.


Bijna iedereen die hier aanwezig is gaat vanaf 2 januari werken in het zorgpunt Waasland, een nieuwe werkgever een nieuwe uitdaging. Toen we een aantal jaar geleden met het idee om een OCMW-vereniging zorgbedrijf op te richten begonnen te spelen was dit ingegeven door een aantal feiten die zich op het vlak van zorg begonnen te manifesteren.
Zelzate verkocht zijn zorgdiensten aan de privé, de grote groepen zoals Armonea, het Zorgbedrijf Antwerpen maar ook buitenlands spelers benaderde de openbare besturen met de vraag om hun zorgdiensten over te nemen en zoals in het tweede punt reeds aangegeven de nakende in kanteling van het OCMW riep een aantal vragen op over hoe het met die diensten verder moest.
Vooral de kleine waar er een klein of beperkt aanbod aan zorgdiensten aanwezig was werden als eerste benaderd. Maar ook de iets grotere openbare besturen werden benaderd. Gelukkig vonden we binnen het waas overleg van OCMW-voorzitters een aantal gelijkgestemde zielen die het aanbod kost wat kost in openbare handen wilde houden en hebben dat ook ingebed in de missie en visie van het Zorgpunt dat zorg.

Als titel van een artikel dat over de privatiseringsgolf in de zorg ging las ik “ tijd is geld zei de manager, zorg is tijd nemen zei de zorgverlener. “ Beter dan dit zou ik de uitdaging waar we toen voor stonden niet kunnen omschrijven. Voor de vier gemeente die nu het zorgpunt vorm geven was het belangrijk om de zorg vanaf de kleinste zorgvraag tot de opvang van zwaar zorgbehoevende in eigen handen te houden. Het openbaar aanbod behouden verzekert de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van het zorgaanbod. Maar kost de maatschappij ook elk jaar aan geld om de tekorten weg te werken. Met de oprichten van een OCMW Zorgvereniging blijft dus het engagement van de moederbesturen om eventuele tekorten bij te passen bestaan.
Kwalitatieve, betaalbare en toegankelijke zorg is waar het Zorgpunt voor staat en wat is ingeschreven in de statuten en de engagementsverklaring. De eerst volgende 10 jaar kan niemand het zorgpunt de rug toekeren en deze periode moet garant staan om van het Zorgpunt Waasland een begrip te maken. Jullie als personeel zullen hier een belangrijke rol in spelen.
En de strijd op het terrein gaat maar door. Senior Assist een grote privaat speler is failliet en overgenomen door een Franse groep en laatst stond er in de krant te lezen dat Armonea te koop staat. Moeten we vrezen voor onze oude dag of lezen we binnenkort :
"Privatisering in de zorg, binnenkort opening van de eerste doe het zelf afdeling?"
Niet wanneer het van het zorgpunt Waasland afhangt.


Jullie gaan samen met de andere collega’s het uithangbord van Zorgpunt Waasland worden en ik hoop maar ben er zeker van dat jullie de kwalitatieve zorg die jullie vandaag geven ook na 1 januari zullen blijven geven.
Ik zie een aantal onder jullie de wenkbrauwen fronsen en denken "ja maar... gaan wij voldoende personeel blijven hebben om deze opdracht waar te maken?" Ik kan jullie met de hand op het hart zeggen dat het bestuur van het zorgpunt, net zoals het bestuur nu, er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat er voldoende mensen op de werkvloer blijvend zullen kunnen worden ingezet.
We mogen en kunnen er natuurlijk ook niet naast kijken dat sommige van de noodzakelijke beroepsgroepen knelpuntberoepen worden en dus niet alleen door het zorgpunt maar vooral door de hogere overheid aantrekkelijker zullen moeten gemaakt worden. Samen met de vakbonden zijn we naar oplossingen aan het zoeken om een goede werk – life balans te creëren ook al is dat voor sommige vandaag meer geblaas van wind dan realiteit. Ik ben zelf ook verpleegkundige en wordt ook in mijn vakgebied , thuisverpleging, geconfronteerd met hogere werkdruk, meer en mondigere zeg maar veeleisende patiënten en een hogere zorgvraag. We moeten daar met zijn allen dus waakzaam voor zijn en samen naar oplossingen zoeken. Ook al is die oplossing misschien niet zo snel gevonden of voor de hand liggend.


Na 1 januari zal ik verder deel uitmaken van de raad van Bestuur van het Zorgpunt en dus er mee over waken dat er blijvende aandacht is voor de stijgende werkdruk en de steeds groeiende zorgvraag. Een moeilijke en belangrijke uitdaging die ik opneem maar waar ik mij voor de volle 100% voor wil smijten.
Zorg in de gemeente Zwijndrecht-Burcht is een begrip. Als OCMW hebben we een ruim aanbod dat goed verankerd is in het gemeenteweefsel. Zorgpunt kan en mag daar niets aan veranderen. De lokale verankering moet te allen tijde bewaakt worden.
De manier waarop in onze gemeente aan zorgverlening gedaan wordt is vooral jullie verdienste.
Vandaag is ieder van u die in de zorg actief is kwalitatief en sterk bezig en ik weet dat de mensen die hier vandaag aanwezig zijn, maar ook zij die door omstandigheden hier niet zijn, zich dagdagelijks voor meer dan 100 % hebben gesmeten om het niveau dat we in Zwijndrecht en Burcht hebben gehaald te behouden en te verzekeren.
Ik wil dan ook ieder van U , ongeacht welke functie je uitvoert, ongeacht of je hier nu al jaren werkt of sinds gisteren bedanken voor jullie inzet en enthousiasme. Jullie hebben de zorg in Zwijndrecht op een hoog niveau op de kaart gezet en dat kan niet voldoende benadrukt worden.
Ik heb in elk geval als voorzitter enkel aangename herinneringen aan onze samenwerking.
Nogmaals dank namens het college, het Managementteam, de gemeente en OCMW-raad en de bewoners van onze gemeente maar vooral van mijzelf.
Vanaf volgend jaar zijn we zorgpunt maar blijven we een belangrijke Zwijndrecht-Burchtse tak binnen het Zorgpunt Waasland.
Het ga jullie goed.


Tot slot wil ik ook mijn dank uitspreken aan beide secretarissen, de financieel beheerder en alle diensthoofden van gemeente en OCMW voor de fijne samenwerking gedurende de laatste 12 jaar. IK gebruik bewust de oude termen om op die manier te benadrukken dat we een tijdperk af sluiten.
Laten we vandaag dus samen geschiedenis schrijven, laat ons samen drinken op wat voorbij is en het nieuwe dat op ons afkomt maar laat ons vooral klinken op onszelf als zorgverstrekker, OCMW-raadslid of welke andere functie dan ook als afscheid aan het OCMW van Zwijndrecht in deze vorm.


Het ga jullie goed en voor iedereen fijne kerst en eindejaarsfeesten en vooral een goede gezondheid in 2019."