Gemeente Zwijndrecht schaft aantal belastingen af

06 September 2016

Gemeente Zwijndrecht schaft aantal belastingen af

Gemeente Zwijndrecht schaft aantal belastingen af persbericht 5/09/2016ZWIJNDRECHT ? Het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht heeft zich voorgenomen een aantal belastingen af te schaffen. Het gaat om belastingen die minder relevant geworden zijn of waarvan de opbrengsten niet opwegen tegen de administratieve kosten.

Het gaat concreet om de belasting op standplaatsen voor foorkramers en op  de markten, op het gebruik van elektriciteit door markt- en foorkramers, op de andere standplaatsen op het openbaar domein zoals voor de bloemenverkoop aan de begraafplaats en ten slotte ook om de belasting op de inname van openbaar domein door terrassen.

De afschaffing van deze belastingen zal op donderdag 22 september aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Burgemeester André Van de Vyver