Een fusie? Liever niet.

11 Juni 2022

Een fusie? Liever niet.

Waarom Groen Zwijndrecht-Burcht geen fusie wil.

Corona, hoge brandstofprijzen, stevige inflatie… Bovenop deze recente algemene crisissen, moeten Zwijndrecht en Burcht vandaag ook nog het hoofd bieden aan specifieke uitdagingen waarvan de meeste andere gemeenten van onze schaal gespaard blijven: zware infrastructuurwerken, een milieucrisis en een sluimerende problematiek van voorstedelijke (kans)armoede.

 Het zijn dossiers die doorwegen en van iedereen het uiterste vragen, maar waarin de gemeente juist door haar onafhankelijkheid het verschil maakt. Denken we maar aan de leefbaarheidsprojecten bedongen in het kader van Oosterweel, de onverzettelijke bewaking van de PFAS-crisis en de weg naar herstel,  en de niet aflatende investeringen in samenlevingsopbouw en sociaal beleid.

Zwijndrecht is heel veerkrachtig. Hier laten we doemdenkers ons niet ontmoedigen. Het College, het gemeentelijk personeel en de inwoners van onze gemeente kunnen dit aan, en zorgen dagelijks samen voor oplossingen. Voor Groen Zwijndrecht is het al te gek om op te opgeven.Waarom zouden we opgaan in een groter, grijzer, afstandelijker en wellicht voor onze inwoners een pak minder gunstig fusieproject. Tijd die men nu in een fusietraject stopt, is verloren tijd en moeite, die we in onze talloze projecten heel goed kunnen gebruiken.

 

Het einde van David tegen Goliath?

Zwijndrecht heeft getoond een vuist te durven maken tegen veel grotere en rijkere organisaties, zoals BAM/Lantis en 3M. Het was ook opboksen tegen bepaalde politici die het er moeilijk mee hebben dat er daar in Zwijndrecht een bestuur zit dat de zaken een beetje anders aanpakt. Een bestuur dat voor de mensen van Zwijndrecht opkomt, in plaats van voor hun eigen persoonlijk belang of de belangen van grote multinationals of nationale politieke partijen.

Groen is daar in Zwijndrecht de motor van, met en dankzij uw jarenlange steun. Bij ons betalen de grote multinationals de meeste belastingen, en de burgers uitzonderlijk weinig. In Zwijndrecht is er een warm en verwelkomend sociaal beleid voor iedereen, en gaan we volop voor een diverse samenleving op alle vlakken. Dankzij jouw steun valt Zwijndrecht niet ten prooi aan projectontwikkelaars en bewaken we heel strengs onze open ruimte. En omdat de inwoners van Zwijndrecht dat willen en sterk appreciëren, zorgen we voor zeer goedkoop openbaar vervoer en een uitstekende dienstverlening. Waar vind je buiten Zwijndrecht een dergelijk beleid? Natuurlijk hebben ook onze buurgemeenten hun verdiensten, maar er is er geen enkele bij die zelfs maar iets gelijkaardigs aanbiedt.

Als ze dat allemaal overnemen: geen probleem. Maar dat kan natuurlijk niet, en bij eender welke fusie zullen de mensen van Zwijndrecht de rekening betalen. Dus een fusie? Nee, bedankt. Niet verplicht, niet nodig, niet wenselijk en vooral: niet voordelig voor onze inwoners.Wij hebben de juiste slagkracht en schaal om als zelfstandige gemeente te blijven opereren, in samenwerking met de gemeenten rond ons, zonder onze eigenheid op te geven. Onze conclusie: Een fusie kan alleen wanneer Zwijndrecht als zelfstandige gemeente niet meer de beste oplossing is voor onze inwoners.

 

Geruchten, halve waarheden en bangmakerij

 

 

Je leest intussen de gekste dingen over fusies:

“Alle gemeenten fuseren en wij missen de boot.”

  • Neen, het gaat eerder om een handvol fusieprojecten op 300 Vlaamse gemeenten.

“Als we nu niet vrijwillig fusioneren, zal de volgende Vlaamse regering ons wel dwingen.”

  • Neen, dat is expliciet NIET beslist door deze regering, en de volgende regering kennen we natuurlijk nog niet. Bovendien: als dat ooit gebeurd, leggen wij er nog altijd eerst ons hoofd voor!

“Zwijndrecht heeft te weinig inwoners om zelfstandig te blijven.

  • Neen, Zwijndrecht heeft meer inwoners dan de meeste andere gemeenten in Vlaanderen.

“Als we nu niet fusioneren met Beveren, zal stad Antwerpen ons zeker komen opslokken.”

  • Neen, dat kunnen zij natuurlijk niet zomaar beslissen.

 

Moeten dergelijke “geruchten”, zoals de voorstanders van een mogelijke fusie het zelf noemen in hun motie in de gemeenteraad, die de basis vormen voor fusiegesprekken. Groen kiest ervoor om niet aan politiek te doen op basis van geruchten en bangmakerij.

Wat Nog? Er is inderdaad éénmalig wat geld van de Vlaamse regering, en mogelijks geeft schaalvergroting meer “bestuurskracht”. Maar niet voor Zwijndrecht, wel voor Beveren, ofwel Antwerpen, die een pak groter zijn dan wij. Hoe lang zal het duren voor Zwijndrecht vergeten is? Meer bestuurskracht, maar dan met een ander beleid verder van de mensen, dat is geen voordeel.

Tenslotte zegt men wel eens dat een bestuur ook moet vooruitdenken. Toekomstige bestuursploegen moeten nog steeds kunnen kiezen voor een project waar onze mensen wel bij varen. Dat kan enkel als de gemeente nog bestaat. De kans om met bevoorrechte partners samen te werken vanuit de gemeentelijke eigenheid, willen wij doorgeven aan de volgende generatie. Wie dat wil loslaten, zou minstens het fatsoen moeten hebben om daarmee eerst naar de kiezer te gaan. Nu snel een fusie bedisselen, waardoor Zwijndrecht bij de volgende verkiezingen al niet meer bestaat, dat vinden wij gewoon verkeerd en ondemocratisch.

Groen durft alvast een duidelijk standpunt in te nemen. Wij nodigen u uit om diezelfde duidelijkheid te vragen aan de andere partijen. In tussentijd kan je uiteraard op Groen rekenen om de fusie-onderzoeken en fusiegesprekken kritisch op te volgen.