EEN NIEUWE STATIONSOMGEVING VOOR ZWIJNDRECHT

08 Augustus 2017

EEN NIEUWE STATIONSOMGEVING VOOR ZWIJNDRECHT

Een nieuwe stationsomgeving voor Zwijndrecht ZWIJNDRECHT - De gemeente is al sinds lang vragende partij voor een verbetering van de stationsomgeving in Zwijndrecht. Binnenkort starten de eerste aanpassingswerken. De uitvoering zal in verschillende fasen gebeuren. Met deze werken zal de stationsomgeving er veel fraaier uitzien, de overweg wordt veel veiliger voor zwakke weggebruikers en de wachttijden worden aanzienlijk korter. Omgeving Zuidzijde (kant Burcht)

De fietsenstalling werd onlangs reeds vernieuwd door de NMBS. Later wordt ook het fietspad van Sint-Niklaas naar Linkeroever hierop aangesloten. Voor het eerste deel hiervan tussen (tussen de Heidestraat en de grens met Melsele) loopt momenteel de aanbestedingsprocedure.

Er zal ook gewerkt worden in de Statiestraat (tussen de overweg en het kruispunt met de Lindenstraat). Het plein en de voet- en fietsverbinding naar de Alice Nahonlaan worden volledig heraangelegd. Hiervoor zal een nieuwe rioolaansluiting gemaakt worden in de rijweg. Deze werken starten 21 augustus zodat de rijweg terug vrij is bij de start van het schooljaar. In die periode zal de overweg enkel door voetgangers en fietsers kunnen gebruikt worden. Voor het autoverkeer komt er een omleiding in twee richtingen via de Lindenstraat, Heidestraat en Fortlaan. De bussen rijden via de Lindenstraat, Heidestraat, Heilig Geesthoek en Adhemar Borinstraat. De haltes Regenbooglaan en Station worden tijdens de werken niet bediend.

De overweg

Wellicht de belangrijkste aanpassing is de verbreding van de overweg. Hierdoor zal die aan beide zijden over een volledig fiets- en voetpad beschikken. De veiligheid van zwakke weggebruikers zal aanzienlijk verhogen. Voor de talrijke schoolkinderen die elke dag de overweg oversteken is dit een grote verbetering.

Om de wachttijden aan de overweg te verkorten, krijgt het perron voor de trein richting Antwerpen een nieuwe plaats aan de Laarstraat. Zodra de trein vanuit Gent de overweg voorbij is, kan die weer open voor het wegverkeer. Nu is de overweg gesloten terwijl de reizigers in- en uitstappen.

De sporen richting Gent en richting Antwerpen worden verder uit elkaar geplaatst. Zo kunnen treinen elkaar tegen een hogere snelheid kruisen. Infrabel zal ook de dienstsporen inkorten en de bekabeling vernieuwen.

Omdat het hier gaat over werken aan de sporen waarbij het treinverkeer tussen Antwerpen en Gent niet kan onderbroken worden, hangt er een complexe organisatie aan dit deel van de werken. Er wordt 's nachts en in het weekend gewerkt. Werken die 's nachts plaatsvinden zijn uiteraard hinderlijk voor de buurtbewoners. Infrabel engageert zich om deze hinder te beperken tot het noodzakelijke. Deze werken zijn ingepland in 2018-2019.

Omgeving Noordzijde (kant Laarstraat)

Voor de omgeving van de Laarstraat en de huidige werfzone van Infrabel heeft de gemeente reeds een ontwerp laten maken, aangepast aan het nieuwe perron. Hierover is de gemeente nog in overleg met de NMBS en Infrabel.

Een veiligere brug aan de Antwerpsesteenweg

De gemeente laat het wegdek van de brug vernieuwen. In het nieuwe ontwerp komen er in beide richtingen fiets- en voetpaden. Vooral voor fietsers zal de nieuwe brug een pak veiliger zijn. De rijweg zelf zal iets smaller worden. Ook voor deze werken loopt nu een aanbestedingsprocedure.

Tijdens deze aanpassingen zullen ook voorbereidende werken starten voor een latere aanleg van een bufferbekken. Hiervoor dient immers nog een bouwaanvraag ingediend te worden. Hiermee zal het risico op wateroverlast op het kruispunt Heidam verminderen.

De planning voor de werken aan de brug wordt opgemaakt na het aanstellen van een aannemer. Het afsluiten van deze brug voor autoverkeer zal echter noodzakelijk zijn.

André Van de Vyver, burgemeester