Dhollander Peter

Dhollander Peter

Dhollander Peter

Groen staat voor zaken die ook belangrijk zijn voor mij: eerlijke handel, duurzame landbouw, een natuurlijke leefomgeving, veilig verkeer, gemeentelijk cultuurbeleid, menswaardige opvang en integratie van vluchtelingen.

Persoonlijk draag ik mijn steentje bij als vrijwilliger in de wereldwinkel en de Derdewereldraad.

Dhollander Peter

17 - 58 jaar - bediende

Groen staat voor zaken die ook belangrijk zijn voor mij: eerlijke handel, duurzame landbouw, een natuurlijke leefomgeving, veilig verkeer, gemeentelijk cultuurbeleid, menswaardige opvang en integratie van vluchtelingen.

Persoonlijk draag ik mijn steentje bij als vrijwilliger in de wereldwinkel en de Derdewereldraad.