De middenvinger van CD&V en N-VA naar de inwoners van Zwijndrecht.

23 Februari 2023

De middenvinger van CD&V en N-VA naar de inwoners van Zwijndrecht.

Volgens de wettelijke regels is het resultaat van een volksraadpleging in Zwijndrecht representatief wanneer 20 % van de stemgerechtigden een stem uitbrengt. Door een nog nooit geziene opkomst van 50 % te eisen, proberen de Zwijndrechtse pro-fusiepartijen de inwoners koudweg buitenspel te zetten.

In Zwijndrecht blijven pro-fusiepartijen CD&V en N-VA verbazen met het gebrek aan respect dat zij aan de dag leggen voor de mening van de inwoners van Zwijndrecht en Burcht. Het begon met hun wisselmeerderheid (samen met Vlaams Belang) voor een fusie waarover zij nooit spraken in hun verkiezingsprogramma (Groen schreef trouwens wél in hun verkiezingsprogramma dat een fusie nu niet nodig of wenselijk is). Daarna minimaliseerden ze onterecht het feitelijk opgestarte fusietraject (dat nu al bakken geld en tijd kost) door het slechts een “onderzoek” te blijven noemen, met het ontkennen van een gunstige bestuurskrachtanalyse voor Zwijndrecht en met het negeren van de overduidelijke benadeelden in dit fusieverhaal: de inwoners van Zwijndrecht. Zij gaan de rekening betalen van deze fusie. En nu weten we ook dat wanneer zij hun stem laten horen bij de volksraadpleging, de fusiepartijen wellicht niet eens naar hen zullen willen luisteren.

Burgemeester André Van de Vyver: “Wat onze inwoners hiervan denken, bleek nergens in dit traject belangrijk voor de fusiepartijen. Uiteindelijk gingen zij toch akkoord met een (weliswaar veel te late) volksraadpleging op 17 september 2023. Maar ook die blijken ze niet ernstig te nemen. Waar is het respect voor de Zwijndrechtse burger en voor de democratie?”

Nadat ze op straat steeds meer geconfronteerd worden met mensen die geen fusie willen, vonden de fusiepartijen een manier om deze volksraadpleging al bij voorbaat af te serveren. Ze communiceerden gisteren in de pers een belachelijk hoge kiesdrempel voor de volksraadpleging over de door hen doorgedrukte fusie met Beveren en Kruibeke: als niet minstens de helft (+/- 8000) van alle kiesgerechtigden (+/- 16000) komt opdagen, willen ze zich niet engageren om het resultaat van de volksraadpleging te volgen. Dat is een ongezien hoog aantal, en dat kan alleen maar betekenen dat men bang is van het resultaat.

De reden die CD&V geeft voor dit hoge aantal is dat het om een te belangrijke beslissing zou gaan. Dat klopt. Het is zowat de belangrijkste beslissing die een gemeente kan nemen, om zichzelf op te heffen. Dat doe je dus niet lichtzinnig. Eigenlijk zou CD&V dus moeten zeggen: wij gaan alleen door met de fusie als genoeg mensen komen opdagen en de fusie steunen. Anders doen we het niet. Jammer genoeg is dat niet wat ze zeggen. Ze zeggen in de plaats daarvan: wij weten het beter, dus tenzij er massaal veel mensen op een mooie zondag in september (zonder stemplicht) komen opdagen om nee te stemmen, komt de fusie er gewoon.

Burgemeester André Van de Vyver: “Als bij de volksraadpleging 7500 mensen komen stemmen en de uitslag is 90% tegen de fusie, dan gaan CD&V en N-VA toch gewoon door. Dat is niet minder dan een dikke middenvinger uitsteken naar de Zwijndrechtenaren en naar de democratie.”

Het kan ook anders. Groen Zwijndrecht engageert zich expliciet wél om het resultaat te erkennen als het aan de officiële regels voldoet om geldig te zijn (minstens 3000 deelnemers). En dat geldt ook als dit (totaal onverwacht en tegen onze zin) toch een “ja” zou zijn voor de fusie. Dat is democratie en respect voor de kiezer. Wij zullen dan ook op de komende gemeenteraad alle andere partijen uitnodigen dat engagement ook aan te gaan. En dan kan iedereen campagne voeren en inwoners overtuigen voor of tegen deze fusie. Dat zou eerlijk en democratisch zijn.

Het lijkt voor Groen Zwijndrecht zonneklaar dat de fusiepartijen met deze volksraadpleging niet op zoek gaan naar een breed draagvlak voor de fusie, maar het daarentegen gebruiken als een schaamlapje om te verhullen dat ze de stap om te peilen naar het draagvlak voor een fusie bij de Zwijndrechtse bevolking gewoon hebben overgeslagen, omdat men het beter denkt te weten. Dat is politiek uit de oude, onwelriekende doos. Als ze echt overtuigd zijn van hun draagvlak, dan zouden ze alleen een fusie doordrukken als een meerderheid van de Zwijndrechtenaren zich ook zou uitspreken voor die fusie. Dat engagement durven zij echter jammer genoeg niet aan te gaan.  

Burgemeester André Van de Vyver: “Deze uitholling van de basisdemocratie getuigt van cynisme en minachting voor de stem van de bevolking. Op de gemeenteraad van donderdag 23 maart zal Groen Zwijndrecht de pro-fusiepartijen hiermee confronteren.”

Groen Zwijndrecht betreurt zeer sterk het gebrek aan respect voor onze inwoners en voor de democratie in haar geheel. Tegelijk geloven wij er sterk in dat deze opgedrongen fusie toch nog kan gestopt worden. Wij gaan er alvast de komende maanden alles aan doen. We roepen alle stemgerechtigden uit Zwijndrecht en Burcht op om zondag 17 september alvast aan te stippen in hun agenda, en dan massaal te laten weten wat ze van deze fusie denken.

Wij zullen dat respecteren, en we zullen dat engagement ook formeel vragen van de andere partijen op de komende gemeenteraad.   

Groen Zwijndrecht-Burcht