Dankjewel

18 Oktober 2018

Dankjewel

GROEN ENGAGEERT ZICH De kiesstrijd was spannend, met Groen en N-VA als twee grote partijen. Beiden hadden zowel CD&V en sp.a nodig om een meerderheid te kunnen vormen. Groen, CD&V en sp.a hebben de handen in elkaar geslagen voor een menselijk, eerlijk en gezond beleid de komende zes jaar met André Van de Vyver, met de meeste voorkeursstemmen, als burgemeester.

We willen u danken voor het vertrouwen en de steun. Zoals beloofd engageren we ons voor het behoud van wat al goed was én voor zichtbare en positieve nieuwe realisaties uit de drie partijprogramma’s.

Toch is het ook duidelijk dat heel wat mensen dingen graag anders zien. Bijvoorbeeld de gemeentelijke communicatie. Communicatie en inspraak moeten eerder en duidelijker. Dat is een tweede engagement dat we willen aangaan.

Een derde engagement gaat verder. Niemand is blij met de polarisatie in onze gemeente. De bedreigingen of uitdagingen voor Zwijndrecht en Burcht komen niet van Groen of N-VA Zwijndrecht, maar vaak van buitenaf. Denk maar aan Oosterweel, sluipverkeer, vervuiling, lawaai. We willen samen zoeken naar wat goed is voor Zwijndrecht, en dat wil zeggen ook samen met de oppositie, met verenigingen en met mensen met een andere visie die misschien zelfs nooit van hun leven voor Groen zouden stemmen. N-VA en Open VLD kunnen ook met goede lokale ideeën komen én hebben nuttige contacten in de provincie en in Vlaanderen. Als die Zwijndrecht ten goede komen, gaan we mee. We engageren ons tot een open houding, weg uit de loopgraven, weg van de polarisering, vóór Zwijndrecht en Burcht. Als iedereen zijn beste beentje voorzet, zonder vooroordelen, dan is er veel mogelijk.

 

Groen Zwijndrecht-Burcht is blij en dankbaar dat er weer zes jaar gewerkt kan worden. Maar we willen dit meer dan ooit samen doen met al wie respectvol en constructief meedenkt.

Die drie engagementen, daar mag u ons binnen zes jaar op evalueren.