Groen, CD&V en sp.a: samen vooruit met Zwijndrecht en Burcht.

07 November 2018

Groen, CD&V en sp.a: samen vooruit met Zwijndrecht en Burcht.

Groen, CD&V en sp.a zijn het eens geworden om Zwijndrecht/Burcht samen te besturen de komende zes jaar. De drie partijen hebben elkaar gevonden in hun gezamenlijke wil om de inwoners van Zwijndrecht en Burcht te verbinden, te betrekken en te versterken. Het is niet zomaar een coalitie van drie, maar van velen.  

Het bestuur wil namelijk vooral haar burgers de mogelijkheid, de kracht en het vertrouwen geven om mee te bouwen aan een (nog) beter Zwijndrecht, waar iedereen meetelt. Dat houdt in: het goede en unieke dat we al hebben behouden, zorg dragen voor onze mensen én onze leefomgeving, en het leven in Zwijndrecht met kleine en grote initiatieven voelbaar verbeteren voor al onze inwoners. Met meer en snellere inspraak en informatie. Met verbinding als alternatief voor polarisering. Dat begint bij het betrekken van élke Zwijndrechtenaar die zijn of haar verantwoordelijkheid wil nemen om mee te bouwen aan een gemeente die bruggen slaat tussen mensen, wijken en ideeën.

Als bestuur engageren we ons daarvoor. Binnen zes jaar moeten Zwijndrecht en Burcht sterker, gezonder en gelukkiger zijn. Dit wordt de komende weken en maanden in een ambitieuze beleidsnota gegoten. De nieuwe ploeg heeft er in ieder geval veel vertrouwen en goesting in!

Het team dat dit mogelijk moet maken, bestaat uit:

André Van de Vyver (Groen), Burgemeester, Algemeen Beleid, Politie, Veiligheid, Bevolking, Burgerlijke Stand, Communicatie, Participatie, Mobiliteit en Sport.

Steven Vervaet (Groen), Schepen van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Leefmilieu, Duurzaamheid, Dierenwelzijn en Afvalbeleid

Ann Van Damme (CD&V), Schepen van Jeugd, Onderwijs, Cultuur, Toerisme, Lokale Economie, Land- en Tuinbouw, Personeel en Financiën.

Denise Melis-De Lamper (sp.a), Schepen voor Sociale Zaken en Welzijn, Kinderopvang, Gezondheid, Senioren en Gelijke Kansen.

Bruno Byl (CD&V), Schepen van Openbare Werken, Groen en Begraafplaatsen.

Veerle Beernaert (Groen), Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, Schepen van Armoedebestrijding, Woonbeleid en Mondiaal beleid.

Guido Weyns (sp.a) zal het voorzitterschap van de gemeenteraad opnemen.