Cindy Dobbeleir

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid, fractieleider

  • Algemene commissie
  • Jeugd, lokale economie, kinderopvang, personeel, land- en tuinbouw (voorzitter)
  • Ruimtelijke Ordening, stedenbouw, leefmilieu, woonbeleid, afvalbeleid, duurzaamheid
  • Sport, Financiën
  • OCMW, sociale zaken en armoedebestrijding, senioren, gezondheid, gelijke kansen

Voorzitter Woonpunt Schelde - Ruppel

Bestuurslid