BURGEMEESTER ZWIJNDRECHT HEKELT ACHTERKAMERPOLITIEK

31 Maart 2015

BURGEMEESTER ZWIJNDRECHT HEKELT ACHTERKAMERPOLITIEK

BAM laat quick win 8 vallen ZWIJNDRECHT - De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) had enkele quick wins op het programma staan om de verkeerscongestie in de regio Antwerpen te verbeteren in afwachting van een definitieve oplossing. Quick win 8 gaat over het afsluiten van de oprit Linkeroever. Die maatregel is zonder enig overleg van de agenda verdwenen. Tot ongenoegen van het Zwijndrechtse gemeentebestuur. Een quick win is de laatste tijd een veel gebruikte term om aan te duiden dat er vlugge, relatief goedkope maatregelen zullen genomen worden om bijvoorbeeld een moeilijke verkeerssituatie te verbeteren in afwachting van een definitieve oplossing.

Voor de regio Antwerpen die dagelijks geplaagd wordt met een enorme verkeerscongestie had de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) zo een aantal van die quick wins uitgewerkt. Deze werden dan geval per geval besproken in een uitgebreide werkgroep met meerdere betrokkenen.

Quick win 8 ging vooral in op de situatie rond Antwerpen Linkeroever en Zwijndrecht. Deze quick win omvatte onder meer het afsluiten van de oprit aan de park-and-ridezone op Linkeroever. Deze maatregel moest het verkeer op de E17 in afwachting van het Oosterweelproject een betere doorstroming bieden en het sluipverkeer in Zwijndrecht drastisch verminderen. Het gemeentebestuur kon zich daarin vinden en nam constructief deel aan deze werkgroep. Er werd na vele afwegingen en metingen tot een consensus gekomen en dat voorstel zou worden voorgelegd aan de provinciale commissie verkeersveiligheid (PCV).

Burgemeester André Van de Vyver:

"De quick win werd bij bewonersvergaderingen en op de commissie mobiliteit telkens weer als een te verwachten maatregel aangekondigd. Vandaag, vrijdag 27 maart zou hierover definitief worden beslist op deze provinciale commissie. Informerend naar het precieze tijdstip van de commissie kwamen wij te weten dat het punt over Quick Win 8 niet langer was geagendeerd. Bij verdere navraag wist BAM de gemeente te melden dat dit was afgevoerd op uitdrukkelijke vraag van het kabinet van minister Weyts. Als reden werd opgegeven dat de Oosterweelwerken op Linkeroever zouden starten op 1 januari 2017."

Het Zwijndrechtse gemeentebestuur weet nog steeds niet op welke manier dit dan zal gebeuren en wat de precieze plannen hiervoor zijn. Bovendien is het onduidelijk of er voldoende maatregelen zullen worden genomen om lawaaihinder en fijn stof merkelijk te reduceren.