05 jan 2013

BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Groen mandatarissen in het schepencollege -  burgemeester, met de bevoegdheden algemeen beleid, politie, veiligheid,      cultuur, communicatie, mondiaal beleid, toerisme, mobiliteit, burgerlijke stand en bevolking.

André Van de Vyver

- Chris Vermeulen voorzitter OCMW, sociale zaken, senioren, gezondheid en gelijke kansen.

Aard Van Der Donckt ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu, woonbeleid en afvalbeleid

Verder levert Groen:

- Kris Herremans Voorzitter gemeenteraad

- Cindy Dobbeleir Fractieleider

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.