BINNENGEBIED AAN EN ROND HET ADMINISTRATIEF CENTRUM

05 Mei 2015

BINNENGEBIED AAN EN ROND HET ADMINISTRATIEF CENTRUM

Burgerparticipatie is een fenomeen dat de laatste jaren meer en meer aan belang wint. Grotere projecten stuiten steeds meer op burgeracties. De 'politiek' kan niet meer uitvoeren zonder de bevolking te raadplegen. Dat lijkt ons niet meer dan normaal, Groen is vragende partij om bij elk ingrijpend project dat ruimte inneemt of een beslag legt op de omgeving op zijn minst de bevolking te raadplegen, te bevragen en aan de hand van deze inbreng het project aan te passen en open te staan voor eventuele andere plannen. De 'politiek' is er immers vóór de mensen en niet voor eigen projecten willens nillens doorvoeren.   Dat is ook de insteek van de participatie voor het binnengebied aan en rond het nieuwe gemeentehuis in Zwijndrecht. Een eerste toelichting naar de omwonenden werd reeds gegeven.  Tijdens deze vergadering is er een open debat geweest met de mogelijkheid om al de vragen en opmerkingen aan de dienst mee te geven. Aan de hand van deze informatie gaat de dienst verder met een selecte groep (zo'n 30-35 mensen)

In dit gebied zijn er verschillende plaatsen voorzien waar er woningen kunnen gebouwd worden. Dit plan is goedgekeurd in 1998 met de bedoeling om zo snel mogelijk met de werken te beginnen. 15 jaar later zijn door verschillende omstandigheden geen acties ondernomen en is de visie voor dit binnengebied reeds veranderd. De zones in dit gebied kunnen anders ingedeeld worden zodat er meer groene ruimte overblijft.  Meer ruimte om te kunnen vertoeven, spelen en genieten. Dit willen we bekijken samen met de bevolking en vanuit deze groep een gedragen plan voorleggen aan de verschillende adviesraden en uiteindelijk aan de gemeenteraad.

([email protected])